RDQ - Dotazník spokojenosti zaměstnanců
Jak dlouho pracujete u této firmy?*

Ohodnoťte, jak jste spokojen(a) následujícími aspekty vaší práce.*

Rozhodně spokojen(a)Spíše spokojen(a)Ani spokojen(a), ani nespokojen(a)Spíše nespokojen(a)Rozhodně nespokojen(a)Nevím, netýká se
Atmosféra mezi spolupracovníky
Pracovní podmínky (hluk, teplo, světlo)
Pracovní zátěž
Délka pracovní doby
Struktura pracovní doby (příchody, přestávky, odchody, směny)
Mzdové ohodnocení
Ohodnoťte, jak jste spokojen(a) následujícími aspekty vaší práce.*

Rozhodně spokojen(a)Spíše spokojen(a)Ani spokojen(a), ani nespokojen(a)Spíše nespokojen(a)Rozhodně nespokojen(a)Nevím, netýká se
Možnost povýšení
Jistota zaměstnání
Stejné možnosti pro muže a ženy
Zaměstnanecké výhody
Vztahy s přímým nadřízeným
Zajímavost práce
Ohodnoťte, jak jste spokojen(a) následujícími aspekty vaší práce.*

Rozhodně spokojen(a)Spíše spokojen(a)Ani spokojen(a), ani nespokojen(a)Spíše nespokojen(a)Rozhodně nespokojen(a)Nevím, netýká se
Informovanost o hospodaření podniku
Možnosti dalšího vzdělávání
Ohodnoťte vaši spokojenost s finančním ohodnocením*

Rozhodně spokojen(a)Spíše spokojen(a)Ani spokojen(a), ani nespokojen(a)Spíše nespokojen(a)Rozhodně nespokojen(a)Nevím, netýká se
Vím, jakým způsobem je stanoveno mé mzdové ohodnocení.
V naší firmě je odměňování přiměřeně vázáno na pracovní výkon.
Odměňování je s ohledem na mé pracovní výkony spravedlivé.
Jaký máte názor na následující výroky ohledně vašeho zaměstnání?*

Rozhodně spokojen(a)Spíše spokojen(a)Ani spokojen(a), ani nespokojen(a)Spíše nespokojen(a)Rozhodně nespokojen(a)Nevím, netýká se
Když odvedu dobrou práci, dostane se mi uznání.
Ve firmě jsou povyšováni zpravidla ti nejlepší.
Můj manažer má dostatečnou autoritu.
Mám dostatek informací pro kvalitní výkon práce.
Doporučila byste vaši firmu jako dobrého zaměstnavatele?*

Jaký je váš názor na následující pracovní podmínky ve vašem zaměstnání?*

Rozhodně anoSpíše anoAni ano ani neSpíše neRozhodně ne
Mám k dispozici nástroje pro řádný výkon své práce.
Na našem pracovišti je dostatek zaměstnanců pro.
Mám jasně stanovené pracovní úkoly.
Mám dostatek času na kvalitní provedení své práce.
Přináší práce ve vaší firmě rizika pro Vaše zdraví?*

Vedení firmy považuje bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků při práci za důležité?*

Uvažujete v současné době vážně o odchodu z firmy?*

Jaké je Vaše současné pracovní zařazení?*

Jakou máte se zaměstnavatelem uzavřenou pracovní smlouvu?*

*Answer required
0 %