The PUB (& Oppenheimer) - Survey results

Jméno?
Option ᐃCount ᐁ% ᐁ
Honza K.114.28
Jiří Douša114.28
Petr114.28
Radek114.29
Richard114.29
Standa114.29
Vašek114.29
Jaký den by se ti akce hodila nejvíce? Začátek bude v cca 18:00.
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
Option ᐃCount ᐁ% ᐁ
Čtvrtek 3/814.35
Úterý 8/814.35
Středa 9/828.69
Čtvrtek 10/828.7
Úterý 15/8521.74
Středa 16/8521.74
Čtvrtek 17/8730.43
Máš zájem před návštěvou restaurace společně shlédnout film Oppenheimer v Cinema City?
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
Option ᐃCount ᐁ% ᐁ
Ano685.71
Ne114.29
Pole pro poznámky:
Option ᐃCount ᐁ% ᐁ
571.43
Film klidně, ale není to podmínkou :)114.28
Už jsem na uvedeném filmu byl.114.29
Průběžné výsledky dotazníku jsou zde:

https://www.akiosurvey.com/public-results/the-pub/