Dotazník ohledně spokojenosti s EU - Survey results

1) Domníváte se, že EU poskytuje ČR více benefitů než omezení a nevýhod ?
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
Option ᐃCount ᐁ% ᐁ
Ano22330.3
Ne47264.13
Nevím364.89
Nechci odpovědět50.68
2) Domníváte se, že je ČR plnohodnotným členem EU ?
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
Option ᐃCount ᐁ% ᐁ
Ano19826.9
Ne49266.85
Nevím395.3
Nechci odpovědět70.95
3) Domníváte se, že má Česká Republika dostatečný počet hlasovacích práv v rámci EU ?
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
Option ᐃCount ᐁ% ᐁ
Ano17824.19
Ne47965.08
Nevím7510.19
Nechci odpovědět40.54
4) Jak byste charakterizoval(a) Váš vztah k EU ?
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
Option ᐃCount ᐁ% ᐁ
Pozitivní16722.69
Neutrální9613.05
Negativní46763.45
Nevím40.54
Nechci odpovědět20.27
5) Jak byste charakterizoval(a) Váš vztah k EU v těchto bodech ?
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
Option ᐃCount ᐁ% ᐁ
Volný trh-Pozitivní48611
Volný trh-Neutrální1463.31
Volný trh-Negativní962.17
Volný trh-Nevím70.16
Volný trh-Nechci odpovědět10.02
Sjednocené právní předpisy, vyhlášky a nařízení-Pozitivní1543.49
Sjednocené právní předpisy, vyhlášky a nařízení-Neutrální1333.01
Sjednocené právní předpisy, vyhlášky a nařízení-Negativní4389.92
Sjednocené právní předpisy, vyhlášky a nařízení-Nevím110.25
Imigrační politika-Pozitivní711.61
Imigrační politika-Neutrální861.95
Imigrační politika-Negativní57212.95
Imigrační politika-Nevím60.14
Imigrační politika-Nechci odpovědět10.02
Zahraniční politika-Pozitivní1573.55
Zahraniční politika-Neutrální1393.15
Zahraniční politika-Negativní4159.4
Zahraniční politika-Nevím250.57
Svoboda slova a projevu-Pozitivní2184.94
Svoboda slova a projevu-Neutrální1062.4
Svoboda slova a projevu-Negativní3938.9
Svoboda slova a projevu-Nevím130.29
Svoboda slova a projevu-Nechci odpovědět60.14
Bezpečnost-Pozitivní1613.65
Bezpečnost-Neutrální1082.44
Bezpečnost-Negativní45810.37
Bezpečnost-Nevím70.16
Bezpečnost-Nechci odpovědět20.04
6) Se kterým z těchto tvrzení souhlasíte
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
Option ᐃCount ᐁ% ᐁ
Imigrační politika EU je špatně postavená57513.07
Každý válečný migrant má právo na život v EU801.82
EU nedostatečně chrání své občany45510.34
EU má morální povinnost pomáhat válečným migrantům1172.66
Lidský život má přednost před ochranou hranic1162.64
Dopravovat migranty na území EU je naše povinnost230.52
Masivní příliv imigrantů časem ustane841.91
Masivní příliv imigrantů bude narůstat3878.79
Ilegální imigrace by měla být trestná47010.68
Nelze trestat migranty za ilegální vstup370.84
Je-li člověk v tísni, nemusí mít pas ani doklady1192.7
Imigrační krizi EU nezvládá50111.38
EU je vzorem humanismu pro zbytek světa831.89
EU se chová nezodpovědně44010
EU je odstrašujícím příkladem pro zbytek světa3718.43
EU má zodpovědné politiky711.61
EU má nezodpovědné politiky47210.72
7) Lidé by měli mít možnost se vyjádřit v referendu k možnosti vystoupit z EU
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
Option ᐃCount ᐁ% ᐁ
Ano, lidé jsou dostatečně rozumní, aby se rozhodli55074.73
Ne, toto rozhodovat lidem nepřísluší13217.93
Nevím304.08
Je mi to jedno121.63
Nechci odpovědět121.63
8) ČR není rovnocenným partnerem v rámci EU
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
Option ᐃCount ᐁ% ᐁ
Souhlasím47364.27
Nesouhlasím18925.68
Nedokáži posoudit689.24
Nechci odpovídat60.81
9) O vystoupení z EU by mělo rozhodnout referendum a politici by měli jeho výsledek respektovat
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
Option ᐃCount ᐁ% ᐁ
Souhlasím54674.18
Nesouhlasím15020.38
Nevím273.67
Nechci odpovídat131.77
10) ČR by měla zůstat v EU za každou cenu a nehledě na výsledku případného referenda
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
Option ᐃCount ᐁ% ᐁ
Souhlasím14019.02
Nesouhlasím56276.36
Nevím212.85
Nechci odpovídat131.77
11) ČR by měla opustit EU za každou cenu
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
Option ᐃCount ᐁ% ᐁ
Souhlasím39052.99
Nesouhlasím24633.42
Nevím729.78
Nechci odpovídat283.81