Dotazník ohledně spokojenosti s EU - Survey results

1) Domníváte se, že EU poskytuje ČR více benefitů než omezení a nevýhod ?
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
Option ᐃCount ᐁ% ᐁ
Ano23231.06
Ne47463.45
Nevím364.82
Nechci odpovědět50.67
2) Domníváte se, že je ČR plnohodnotným členem EU ?
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
Option ᐃCount ᐁ% ᐁ
Ano20727.71
Ne49466.13
Nevím395.22
Nechci odpovědět70.94
3) Domníváte se, že má Česká Republika dostatečný počet hlasovacích práv v rámci EU ?
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
Option ᐃCount ᐁ% ᐁ
Ano18524.77
Ne48164.39
Nevím7710.31
Nechci odpovědět40.53
4) Jak byste charakterizoval(a) Váš vztah k EU ?
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
Option ᐃCount ᐁ% ᐁ
Pozitivní17122.89
Neutrální10113.52
Negativní46962.78
Nevím40.54
Nechci odpovědět20.27
5) Jak byste charakterizoval(a) Váš vztah k EU v těchto bodech ?
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
Option ᐃCount ᐁ% ᐁ
Volný trh-Pozitivní49210.98
Volný trh-Neutrální1493.32
Volný trh-Negativní972.16
Volný trh-Nevím80.18
Volný trh-Nechci odpovědět10.02
Sjednocené právní předpisy, vyhlášky a nařízení-Pozitivní1573.5
Sjednocené právní předpisy, vyhlášky a nařízení-Neutrální1383.08
Sjednocené právní předpisy, vyhlášky a nařízení-Negativní4419.84
Sjednocené právní předpisy, vyhlášky a nařízení-Nevím110.25
Imigrační politika-Pozitivní721.61
Imigrační politika-Neutrální881.96
Imigrační politika-Negativní57912.92
Imigrační politika-Nevím70.16
Imigrační politika-Nechci odpovědět10.02
Zahraniční politika-Pozitivní1603.57
Zahraniční politika-Neutrální1433.19
Zahraniční politika-Negativní4189.33
Zahraniční politika-Nevím260.58
Svoboda slova a projevu-Pozitivní2224.95
Svoboda slova a projevu-Neutrální1102.45
Svoboda slova a projevu-Negativní3968.84
Svoboda slova a projevu-Nevím130.29
Svoboda slova a projevu-Nechci odpovědět60.13
Bezpečnost-Pozitivní1653.68
Bezpečnost-Neutrální1122.5
Bezpečnost-Negativní46110.29
Bezpečnost-Nevím70.16
Bezpečnost-Nechci odpovědět20.04
6) Se kterým z těchto tvrzení souhlasíte
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
Option ᐃCount ᐁ% ᐁ
Imigrační politika EU je špatně postavená58213.09
Každý válečný migrant má právo na život v EU811.82
EU nedostatečně chrání své občany45710.28
EU má morální povinnost pomáhat válečným migrantům1222.74
Lidský život má přednost před ochranou hranic1182.65
Dopravovat migranty na území EU je naše povinnost250.56
Masivní příliv imigrantů časem ustane861.93
Masivní příliv imigrantů bude narůstat3898.75
Ilegální imigrace by měla být trestná47310.64
Nelze trestat migranty za ilegální vstup390.88
Je-li člověk v tísni, nemusí mít pas ani doklady1212.72
Imigrační krizi EU nezvládá50511.36
EU je vzorem humanismu pro zbytek světa851.91
EU se chová nezodpovědně4429.94
EU je odstrašujícím příkladem pro zbytek světa3738.39
EU má zodpovědné politiky741.66
EU má nezodpovědné politiky47510.68
7) Lidé by měli mít možnost se vyjádřit v referendu k možnosti vystoupit z EU
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
Option ᐃCount ᐁ% ᐁ
Ano, lidé jsou dostatečně rozumní, aby se rozhodli55674.43
Ne, toto rozhodovat lidem nepřísluší13417.94
Nevím314.15
Je mi to jedno141.87
Nechci odpovědět121.61
8) ČR není rovnocenným partnerem v rámci EU
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
Option ᐃCount ᐁ% ᐁ
Souhlasím47964.12
Nesouhlasím19125.57
Nedokáži posoudit719.51
Nechci odpovídat60.8
9) O vystoupení z EU by mělo rozhodnout referendum a politici by měli jeho výsledek respektovat
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
Option ᐃCount ᐁ% ᐁ
Souhlasím55273.89
Nesouhlasím15220.35
Nevím304.02
Nechci odpovídat131.74
10) ČR by měla zůstat v EU za každou cenu a nehledě na výsledku případného referenda
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
Option ᐃCount ᐁ% ᐁ
Souhlasím14519.41
Nesouhlasím56575.64
Nevím233.08
Nechci odpovídat141.87
11) ČR by měla opustit EU za každou cenu
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
Option ᐃCount ᐁ% ᐁ
Souhlasím39552.88
Nesouhlasím25033.47
Nevím749.9
Nechci odpovídat283.75