Dotazník ohledně spokojenosti s EU - Survey results

1) Domníváte se, že EU poskytuje ČR více benefitů než omezení a nevýhod ?
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
Option ᐃCount ᐁ% ᐁ
Ano22730.63
Ne47363.83
Nevím364.86
Nechci odpovědět50.68
2) Domníváte se, že je ČR plnohodnotným členem EU ?
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
Option ᐃCount ᐁ% ᐁ
Ano20227.26
Ne49366.53
Nevím395.26
Nechci odpovědět70.95
3) Domníváte se, že má Česká Republika dostatečný počet hlasovacích práv v rámci EU ?
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
Option ᐃCount ᐁ% ᐁ
Ano18224.56
Ne48064.78
Nevím7510.12
Nechci odpovědět40.54
4) Jak byste charakterizoval(a) Váš vztah k EU ?
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
Option ᐃCount ᐁ% ᐁ
Pozitivní16922.81
Neutrální9813.22
Negativní46863.16
Nevím40.54
Nechci odpovědět20.27
5) Jak byste charakterizoval(a) Váš vztah k EU v těchto bodech ?
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
Option ᐃCount ᐁ% ᐁ
Volný trh-Pozitivní48911
Volný trh-Neutrální1483.33
Volný trh-Negativní962.16
Volný trh-Nevím70.16
Volný trh-Nechci odpovědět10.02
Sjednocené právní předpisy, vyhlášky a nařízení-Pozitivní1563.51
Sjednocené právní předpisy, vyhlášky a nařízení-Neutrální1363.06
Sjednocené právní předpisy, vyhlášky a nařízení-Negativní4389.85
Sjednocené právní předpisy, vyhlášky a nařízení-Nevím110.25
Imigrační politika-Pozitivní721.62
Imigrační politika-Neutrální861.93
Imigrační politika-Negativní57612.96
Imigrační politika-Nevím60.13
Imigrační politika-Nechci odpovědět10.02
Zahraniční politika-Pozitivní1593.58
Zahraniční politika-Neutrální1413.17
Zahraniční politika-Negativní4169.36
Zahraniční politika-Nevím250.56
Svoboda slova a projevu-Pozitivní2204.95
Svoboda slova a projevu-Neutrální1092.45
Svoboda slova a projevu-Negativní3938.84
Svoboda slova a projevu-Nevím130.29
Svoboda slova a projevu-Nechci odpovědět60.13
Bezpečnost-Pozitivní1633.67
Bezpečnost-Neutrální1102.47
Bezpečnost-Negativní45910.32
Bezpečnost-Nevím70.16
Bezpečnost-Nechci odpovědět20.05
6) Se kterým z těchto tvrzení souhlasíte
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
Option ᐃCount ᐁ% ᐁ
Imigrační politika EU je špatně postavená57813.08
Každý válečný migrant má právo na život v EU811.83
EU nedostatečně chrání své občany45710.34
EU má morální povinnost pomáhat válečným migrantům1182.67
Lidský život má přednost před ochranou hranic1172.65
Dopravovat migranty na území EU je naše povinnost250.56
Masivní příliv imigrantů časem ustane841.9
Masivní příliv imigrantů bude narůstat3878.76
Ilegální imigrace by měla být trestná47110.66
Nelze trestat migranty za ilegální vstup380.86
Je-li člověk v tísni, nemusí mít pas ani doklady1202.71
Imigrační krizi EU nezvládá50311.38
EU je vzorem humanismu pro zbytek světa831.88
EU se chová nezodpovědně4409.95
EU je odstrašujícím příkladem pro zbytek světa3728.42
EU má zodpovědné politiky721.63
EU má nezodpovědné politiky47410.72
7) Lidé by měli mít možnost se vyjádřit v referendu k možnosti vystoupit z EU
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
Option ᐃCount ᐁ% ᐁ
Ano, lidé jsou dostatečně rozumní, aby se rozhodli55474.76
Ne, toto rozhodovat lidem nepřísluší13317.95
Nevím304.05
Je mi to jedno121.62
Nechci odpovědět121.62
8) ČR není rovnocenným partnerem v rámci EU
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
Option ᐃCount ᐁ% ᐁ
Souhlasím47764.37
Nesouhlasím18925.51
Nedokáži posoudit699.31
Nechci odpovídat60.81
9) O vystoupení z EU by mělo rozhodnout referendum a politici by měli jeho výsledek respektovat
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
Option ᐃCount ᐁ% ᐁ
Souhlasím55074.22
Nesouhlasím15120.38
Nevím273.64
Nechci odpovídat131.76
10) ČR by měla zůstat v EU za každou cenu a nehledě na výsledku případného referenda
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
Option ᐃCount ᐁ% ᐁ
Souhlasím14319.3
Nesouhlasím56476.11
Nevím212.83
Nechci odpovídat131.76
11) ČR by měla opustit EU za každou cenu
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
Option ᐃCount ᐁ% ᐁ
Souhlasím39553.3
Nesouhlasím24633.2
Nevím729.72
Nechci odpovídat283.78