Dotazník ohledně spokojenosti s EU - Survey results

1) Domníváte se, že EU poskytuje ČR více benefitů než omezení a nevýhod ?
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
OptionResponse Count
Ano213
Ne470
Nevím36
Nechci odpovědět5
2) Domníváte se, že je ČR plnohodnotným členem EU ?
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
OptionResponse Count
Ano188
Ne490
Nevím39
Nechci odpovědět7
3) Domníváte se, že má Česká Republika dostatečný počet hlasovacích práv v rámci EU ?
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
OptionResponse Count
Ano169
Ne476
Nevím75
Nechci odpovědět4
4) Jak byste charakterizoval(a) Váš vztah k EU ?
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
OptionResponse Count
Pozitivní160
Neutrální92
Negativní466
Nevím4
Nechci odpovědět2
5) Jak byste charakterizoval(a) Váš vztah k EU v těchto bodech ?
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
OptionResponse Count
Volný trh-Pozitivní482
Volný trh-Neutrální141
Volný trh-Negativní93
Volný trh-Nevím7
Volný trh-Nechci odpovědět1
Sjednocené právní předpisy, vyhlášky a nařízení-Pozitivní150
Sjednocené právní předpisy, vyhlášky a nařízení-Neutrální128
Sjednocené právní předpisy, vyhlášky a nařízení-Negativní435
Sjednocené právní předpisy, vyhlášky a nařízení-Nevím11
Imigrační politika-Pozitivní70
Imigrační politika-Neutrální82
Imigrační politika-Negativní565
Imigrační politika-Nevím6
Imigrační politika-Nechci odpovědět1
Zahraniční politika-Pozitivní153
Zahraniční politika-Neutrální135
Zahraniční politika-Negativní411
Zahraniční politika-Nevím25
Svoboda slova a projevu-Pozitivní214
Svoboda slova a projevu-Neutrální102
Svoboda slova a projevu-Negativní389
Svoboda slova a projevu-Nevím13
Svoboda slova a projevu-Nechci odpovědět6
Bezpečnost-Pozitivní157
Bezpečnost-Neutrální105
Bezpečnost-Negativní453
Bezpečnost-Nevím7
Bezpečnost-Nechci odpovědět2
6) Se kterým z těchto tvrzení souhlasíte
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
OptionResponse Count
Imigrační politika EU je špatně postavená564
Každý válečný migrant má právo na život v EU78
EU nedostatečně chrání své občany446
EU má morální povinnost pomáhat válečným migrantům115
Lidský život má přednost před ochranou hranic114
Dopravovat migranty na území EU je naše povinnost23
Masivní příliv imigrantů časem ustane82
Masivní příliv imigrantů bude narůstat385
Ilegální imigrace by měla být trestná466
Nelze trestat migranty za ilegální vstup37
Je-li člověk v tísni, nemusí mít pas ani doklady116
Imigrační krizi EU nezvládá498
EU je vzorem humanismu pro zbytek světa81
EU se chová nezodpovědně439
EU je odstrašujícím příkladem pro zbytek světa369
EU má zodpovědné politiky70
EU má nezodpovědné politiky471
7) Lidé by měli mít možnost se vyjádřit v referendu k možnosti vystoupit z EU
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
OptionResponse Count
Ano, lidé jsou dostatečně rozumní, aby se rozhodli543
Ne, toto rozhodovat lidem nepřísluší129
Nevím29
Je mi to jedno11
Nechci odpovědět12
8) ČR není rovnocenným partnerem v rámci EU
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
OptionResponse Count
Souhlasím467
Nesouhlasím184
Nedokáži posoudit68
Nechci odpovídat5
9) O vystoupení z EU by mělo rozhodnout referendum a politici by měli jeho výsledek respektovat
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
OptionResponse Count
Souhlasím539
Nesouhlasím145
Nevím27
Nechci odpovídat13
10) ČR by měla zůstat v EU za každou cenu a nehledě na výsledku případného referenda
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
OptionResponse Count
Souhlasím133
Nesouhlasím558
Nevím20
Nechci odpovídat13
11) ČR by měla opustit EU za každou cenu
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
OptionResponse Count
Souhlasím383
Nesouhlasím243
Nevím70
Nechci odpovídat28