Dotazník ohledně spokojenosti s EU - Survey results

Page
Question
Question text: Domníváte se, že EU poskytuje ČR více benefitů než omezení a nevýhod ?
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Ano184
Ne394
Nevím29
Nechci odpovědět5
Question
Question text: Domníváte se, že je ČR plnohodnotným členem EU ?
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Ano164
Ne410
Nevím32
Nechci odpovědět6
Question
Question text: Domníváte se, že má Česká Republika dostatečný počet hlasovacích práv v rámci EU ?
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Ano143
Ne399
Nevím66
Nechci odpovědět4
Question
Question text: Jak byste charakterizoval(a) Váš vztah k EU ?
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Pozitivní137
Neutrální80
Negativní391
Nevím2
Nechci odpovědět2
Question
Question text: Jak byste charakterizoval(a) Váš vztah k EU v těchto bodech ?
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Volný trh-Pozitivní423
Volný trh-Neutrální109
Volný trh-Negativní73
Volný trh-Nevím6
Volný trh-Nechci odpovědět1
Sjednocené právní předpisy, vyhlášky a nařízení-Po...130
Sjednocené právní předpisy, vyhlášky a nařízení-Ne...110
Sjednocené právní předpisy, vyhlášky a nařízení-Ne...365
Sjednocené právní předpisy, vyhlášky a nařízení-Ne...7
Imigrační politika-Pozitivní54
Imigrační politika-Neutrální77
Imigrační politika-Negativní476
Imigrační politika-Nevím4
Imigrační politika-Nechci odpovědět1
Zahraniční politika-Pozitivní131
Zahraniční politika-Neutrální116
Zahraniční politika-Negativní344
Zahraniční politika-Nevím21
Svoboda slova a projevu-Pozitivní187
Svoboda slova a projevu-Neutrální84
Svoboda slova a projevu-Negativní325
Svoboda slova a projevu-Nevím10
Svoboda slova a projevu-Nechci odpovědět6
Bezpečnost-Pozitivní137
Bezpečnost-Neutrální83
Bezpečnost-Negativní385
Bezpečnost-Nevím5
Bezpečnost-Nechci odpovědět2
Question
Question text: Se kterým z těchto tvrzení souhlasíte
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Imigrační politika EU je špatně postavená475
Každý válečný migrant má právo na život v EU65
EU nedostatečně chrání své občany381
EU má morální povinnost pomáhat válečným migrantům103
Lidský život má přednost před ochranou hranic102
Dopravovat migranty na území EU je naše povinnost17
Masivní příliv imigrantů časem ustane73
Masivní příliv imigrantů bude narůstat337
Ilegální imigrace by měla být trestná403
Nelze trestat migranty za ilegální vstup30
Je-li člověk v tísni, nemusí mít pas ani doklady108
Imigrační krizi EU nezvládá429
EU je vzorem humanismu pro zbytek světa80
EU se chová nezodpovědně375
EU je odstrašujícím příkladem pro zbytek světa314
EU má zodpovědné politiky61
EU má nezodpovědné politiky402
Question
Question text: Lidé by měli mít možnost se vyjádřit v referendu k možnosti vystoupit z EU
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Ano, lidé jsou dostatečně rozumní, aby se rozhodli460
Ne, toto rozhodovat lidem nepřísluší116
Nevím21
Je mi to jedno5
Nechci odpovědět10
Question
Question text: ČR není rovnocenným partnerem v rámci EU
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Souhlasím389
Nesouhlasím162
Nedokáži posoudit57
Nechci odpovídat4
Question
Question text: O vystoupení z EU by mělo rozhodnout referendum a politici by měli jeho výsledek respektovat
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Souhlasím453
Nesouhlasím127
Nevím20
Nechci odpovídat12
Question
Question text: ČR by měla zůstat v EU za každou cenu a nehledě na výsledku případného referenda
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Souhlasím114
Nesouhlasím468
Nevím17
Nechci odpovídat13
Question
Question text: ČR by měla opustit EU za každou cenu
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Souhlasím312
Nesouhlasím212
Nevím60
Nechci odpovídat28