Dotazník ohledně spokojenosti s EU - Survey results

Page
Question
Question text: Domníváte se, že EU poskytuje ČR více benefitů než omezení a nevýhod ?
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
OptionResponse Count
Ano202
Ne466
Nevím36
Nechci odpovědět5
Question
Question text: Domníváte se, že je ČR plnohodnotným členem EU ?
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
OptionResponse Count
Ano179
Ne484
Nevím39
Nechci odpovědět7
Question
Question text: Domníváte se, že má Česká Republika dostatečný počet hlasovacích práv v rámci EU ?
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
OptionResponse Count
Ano159
Ne471
Nevím75
Nechci odpovědět4
Question
Question text: Jak byste charakterizoval(a) Váš vztah k EU ?
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
OptionResponse Count
Pozitivní150
Neutrální91
Negativní462
Nevím4
Nechci odpovědět2
Question
Question text: Jak byste charakterizoval(a) Váš vztah k EU v těchto bodech ?
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
OptionResponse Count
Volný trh-Pozitivní472
Volný trh-Neutrální137
Volný trh-Negativní92
Volný trh-Nevím7
Volný trh-Nechci odpovědět1
Sjednocené právní předpisy, vyhlášky a nařízení-Pozitivní141
Sjednocené právní předpisy, vyhlášky a nařízení-Neutrální125
Sjednocené právní předpisy, vyhlášky a nařízení-Negativní432
Sjednocené právní předpisy, vyhlášky a nařízení-Nevím11
Imigrační politika-Pozitivní64
Imigrační politika-Neutrální81
Imigrační politika-Negativní557
Imigrační politika-Nevím6
Imigrační politika-Nechci odpovědět1
Zahraniční politika-Pozitivní144
Zahraniční politika-Neutrální133
Zahraniční politika-Negativní407
Zahraniční politika-Nevím25
Svoboda slova a projevu-Pozitivní205
Svoboda slova a projevu-Neutrální99
Svoboda slova a projevu-Negativní386
Svoboda slova a projevu-Nevím13
Svoboda slova a projevu-Nechci odpovědět6
Bezpečnost-Pozitivní149
Bezpečnost-Neutrální102
Bezpečnost-Negativní449
Bezpečnost-Nevím7
Bezpečnost-Nechci odpovědět2
Question
Question text: Se kterým z těchto tvrzení souhlasíte
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
OptionResponse Count
Imigrační politika EU je špatně postavená553
Každý válečný migrant má právo na život v EU75
EU nedostatečně chrání své občany443
EU má morální povinnost pomáhat válečným migrantům114
Lidský život má přednost před ochranou hranic112
Dopravovat migranty na území EU je naše povinnost22
Masivní příliv imigrantů časem ustane82
Masivní příliv imigrantů bude narůstat380
Ilegální imigrace by měla být trestná463
Nelze trestat migranty za ilegální vstup34
Je-li člověk v tísni, nemusí mít pas ani doklady116
Imigrační krizi EU nezvládá495
EU je vzorem humanismu pro zbytek světa80
EU se chová nezodpovědně435
EU je odstrašujícím příkladem pro zbytek světa368
EU má zodpovědné politiky67
EU má nezodpovědné politiky466
Question
Question text: Lidé by měli mít možnost se vyjádřit v referendu k možnosti vystoupit z EU
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
OptionResponse Count
Ano, lidé jsou dostatečně rozumní, aby se rozhodli535
Ne, toto rozhodovat lidem nepřísluší126
Nevím27
Je mi to jedno10
Nechci odpovědět11
Question
Question text: ČR není rovnocenným partnerem v rámci EU
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
OptionResponse Count
Souhlasím460
Nesouhlasím177
Nedokáži posoudit67
Nechci odpovídat5
Question
Question text: O vystoupení z EU by mělo rozhodnout referendum a politici by měli jeho výsledek respektovat
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
OptionResponse Count
Souhlasím532
Nesouhlasím138
Nevím26
Nechci odpovídat13
Question
Question text: ČR by měla zůstat v EU za každou cenu a nehledě na výsledku případného referenda
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
OptionResponse Count
Souhlasím127
Nesouhlasím549
Nevím20
Nechci odpovídat13
Question
Question text: ČR by měla opustit EU za každou cenu
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
OptionResponse Count
Souhlasím378
Nesouhlasím234
Nevím69
Nechci odpovídat28
AkioSurvey.com - LinkedIn