Dotazník ohledně spokojenosti s EU - Survey results

Page
Question
Question text: Domníváte se, že EU poskytuje ČR více benefitů než omezení a nevýhod ?
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Ano194
Ne463
Nevím36
Nechci odpovědět5
Question
Question text: Domníváte se, že je ČR plnohodnotným členem EU ?
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Ano173
Ne481
Nevím37
Nechci odpovědět7
Question
Question text: Domníváte se, že má Česká Republika dostatečný počet hlasovacích práv v rámci EU ?
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Ano152
Ne467
Nevím75
Nechci odpovědět4
Question
Question text: Jak byste charakterizoval(a) Váš vztah k EU ?
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Pozitivní143
Neutrální89
Negativní460
Nevím4
Nechci odpovědět2
Question
Question text: Jak byste charakterizoval(a) Váš vztah k EU v těchto bodech ?
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Volný trh-Pozitivní466
Volný trh-Neutrální132
Volný trh-Negativní92
Volný trh-Nevím7
Volný trh-Nechci odpovědět1
Sjednocené právní předpisy, vyhlášky a nařízení-Po...135
Sjednocené právní předpisy, vyhlášky a nařízení-Ne...120
Sjednocené právní předpisy, vyhlášky a nařízení-Ne...432
Sjednocené právní předpisy, vyhlášky a nařízení-Ne...11
Imigrační politika-Pozitivní57
Imigrační politika-Neutrální79
Imigrační politika-Negativní555
Imigrační politika-Nevím6
Imigrační politika-Nechci odpovědět1
Zahraniční politika-Pozitivní138
Zahraniční politika-Neutrální128
Zahraniční politika-Negativní407
Zahraniční politika-Nevím25
Svoboda slova a projevu-Pozitivní198
Svoboda slova a projevu-Neutrální95
Svoboda slova a projevu-Negativní386
Svoboda slova a projevu-Nevím13
Svoboda slova a projevu-Nechci odpovědět6
Bezpečnost-Pozitivní143
Bezpečnost-Neutrální97
Bezpečnost-Negativní449
Bezpečnost-Nevím7
Bezpečnost-Nechci odpovědět2
Question
Question text: Se kterým z těchto tvrzení souhlasíte
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Imigrační politika EU je špatně postavená545
Každý válečný migrant má právo na život v EU73
EU nedostatečně chrání své občany442
EU má morální povinnost pomáhat válečným migrantům112
Lidský život má přednost před ochranou hranic111
Dopravovat migranty na území EU je naše povinnost19
Masivní příliv imigrantů časem ustane82
Masivní příliv imigrantů bude narůstat377
Ilegální imigrace by měla být trestná463
Nelze trestat migranty za ilegální vstup33
Je-li člověk v tísni, nemusí mít pas ani doklady116
Imigrační krizi EU nezvládá492
EU je vzorem humanismu pro zbytek světa80
EU se chová nezodpovědně435
EU je odstrašujícím příkladem pro zbytek světa368
EU má zodpovědné politiky64
EU má nezodpovědné politiky465
Question
Question text: Lidé by měli mít možnost se vyjádřit v referendu k možnosti vystoupit z EU
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Ano, lidé jsou dostatečně rozumní, aby se rozhodli531
Ne, toto rozhodovat lidem nepřísluší123
Nevím24
Je mi to jedno9
Nechci odpovědět11
Question
Question text: ČR není rovnocenným partnerem v rámci EU
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Souhlasím454
Nesouhlasím173
Nedokáži posoudit66
Nechci odpovídat5
Question
Question text: O vystoupení z EU by mělo rozhodnout referendum a politici by měli jeho výsledek respektovat
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Souhlasím526
Nesouhlasím133
Nevím26
Nechci odpovídat13
Question
Question text: ČR by měla zůstat v EU za každou cenu a nehledě na výsledku případného referenda
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Souhlasím124
Nesouhlasím541
Nevím20
Nechci odpovídat13
Question
Question text: ČR by měla opustit EU za každou cenu
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Souhlasím374
Nesouhlasím227
Nevím69
Nechci odpovídat28