Dotazník ohledně spokojenosti s EU - Survey results

Page
Question
Question text: Domníváte se, že EU poskytuje ČR více benefitů než omezení a nevýhod ?
Loading picture
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Ano163
Ne363
Nevím26
Nechci odpovědět4
Question
Question text: Domníváte se, že je ČR plnohodnotným členem EU ?
Loading picture
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Ano143
Ne378
Nevím30
Nechci odpovědět5
Question
Question text: Domníváte se, že má Česká Republika dostatečný počet hlasovacích práv v rámci EU ?
Loading picture
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Ano125
Ne367
Nevím60
Nechci odpovědět4
Question
Question text: Jak byste charakterizoval(a) Váš vztah k EU ?
Loading picture
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Pozitivní119
Neutrální72
Negativní361
Nevím2
Nechci odpovědět2
Question
Question text: Jak byste charakterizoval(a) Váš vztah k EU v těchto bodech ?
Loading picture
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Volný trh-Pozitivní380
Volný trh-Neutrální102
Volný trh-Negativní67
Volný trh-Nevím6
Volný trh-Nechci odpovědět1
Sjednocené právní předpisy, vyhlášky a nařízení-Po...115
Sjednocené právní předpisy, vyhlášky a nařízení-Ne...105
Sjednocené právní předpisy, vyhlášky a nařízení-Ne...329
Sjednocené právní předpisy, vyhlášky a nařízení-Ne...7
Imigrační politika-Pozitivní46
Imigrační politika-Neutrální68
Imigrační politika-Negativní438
Imigrační politika-Nevím4
Zahraniční politika-Pozitivní111
Zahraniční politika-Neutrální104
Zahraniční politika-Negativní322
Zahraniční politika-Nevím19
Svoboda slova a projevu-Pozitivní167
Svoboda slova a projevu-Neutrální75
Svoboda slova a projevu-Negativní299
Svoboda slova a projevu-Nevím9
Svoboda slova a projevu-Nechci odpovědět6
Bezpečnost-Pozitivní116
Bezpečnost-Neutrální71
Bezpečnost-Negativní362
Bezpečnost-Nevím5
Bezpečnost-Nechci odpovědět2
Question
Question text: Se kterým z těchto tvrzení souhlasíte
Loading picture
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Imigrační politika EU je špatně postavená440
Každý válečný migrant má právo na život v EU61
EU nedostatečně chrání své občany351
EU má morální povinnost pomáhat válečným migrantům95
Lidský život má přednost před ochranou hranic90
Dopravovat migranty na území EU je naše povinnost13
Masivní příliv imigrantů časem ustane65
Masivní příliv imigrantů bude narůstat313
Ilegální imigrace by měla být trestná372
Nelze trestat migranty za ilegální vstup22
Je-li člověk v tísni, nemusí mít pas ani doklady95
Imigrační krizi EU nezvládá395
EU je vzorem humanismu pro zbytek světa71
EU se chová nezodpovědně343
EU je odstrašujícím příkladem pro zbytek světa287
EU má zodpovědné politiky53
EU má nezodpovědné politiky368
Question
Question text: Lidé by měli mít možnost se vyjádřit v referendu k možnosti vystoupit z EU
Loading picture
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Ano, lidé jsou dostatečně rozumní, aby se rozhodli423
Ne, toto rozhodovat lidem nepřísluší106
Nevím15
Je mi to jedno3
Nechci odpovědět9
Question
Question text: ČR není rovnocenným partnerem v rámci EU
Loading picture
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Souhlasím359
Nesouhlasím144
Nedokáži posoudit50
Nechci odpovídat3
Question
Question text: O vystoupení z EU by mělo rozhodnout referendum a politici by měli jeho výsledek respektovat
Loading picture
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Souhlasím417
Nesouhlasím115
Nevím14
Nechci odpovídat10
Question
Question text: ČR by měla zůstat v EU za každou cenu a nehledě na výsledku případného referenda
Loading picture
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Souhlasím101
Nesouhlasím429
Nevím15
Nechci odpovídat11
Question
Question text: ČR by měla opustit EU za každou cenu
Loading picture
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Souhlasím295
Nesouhlasím189
Nevím49
Nechci odpovídat23
Loading picture
AkioSurvey.com - Google+