Dotazník ohledně spokojenosti s EU - Survey results

Page
Question
Question text: Domníváte se, že EU poskytuje ČR více benefitů než omezení a nevýhod ?
Loading picture
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Ano156
Ne358
Nevím25
Nechci odpovědět4
Question
Question text: Domníváte se, že je ČR plnohodnotným členem EU ?
Loading picture
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Ano136
Ne372
Nevím30
Nechci odpovědět5
Question
Question text: Domníváte se, že má Česká Republika dostatečný počet hlasovacích práv v rámci EU ?
Loading picture
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Ano118
Ne361
Nevím60
Nechci odpovědět4
Question
Question text: Jak byste charakterizoval(a) Váš vztah k EU ?
Loading picture
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Pozitivní113
Neutrální71
Negativní355
Nevím2
Nechci odpovědět2
Question
Question text: Jak byste charakterizoval(a) Váš vztah k EU v těchto bodech ?
Loading picture
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Volný trh-Pozitivní369
Volný trh-Neutrální101
Volný trh-Negativní66
Volný trh-Nevím6
Volný trh-Nechci odpovědět1
Sjednocené právní předpisy, vyhlášky a nařízení-Po...112
Sjednocené právní předpisy, vyhlášky a nařízení-Ne...100
Sjednocené právní předpisy, vyhlášky a nařízení-Ne...324
Sjednocené právní předpisy, vyhlášky a nařízení-Ne...7
Imigrační politika-Pozitivní42
Imigrační politika-Neutrální67
Imigrační politika-Negativní430
Imigrační politika-Nevím4
Zahraniční politika-Pozitivní106
Zahraniční politika-Neutrální100
Zahraniční politika-Negativní318
Zahraniční politika-Nevím19
Svoboda slova a projevu-Pozitivní160
Svoboda slova a projevu-Neutrální74
Svoboda slova a projevu-Negativní294
Svoboda slova a projevu-Nevím9
Svoboda slova a projevu-Nechci odpovědět6
Bezpečnost-Pozitivní111
Bezpečnost-Neutrální70
Bezpečnost-Negativní355
Bezpečnost-Nevím5
Bezpečnost-Nechci odpovědět2
Question
Question text: Se kterým z těchto tvrzení souhlasíte
Loading picture
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Imigrační politika EU je špatně postavená434
Každý válečný migrant má právo na život v EU57
EU nedostatečně chrání své občany346
EU má morální povinnost pomáhat válečným migrantům92
Lidský život má přednost před ochranou hranic88
Dopravovat migranty na území EU je naše povinnost13
Masivní příliv imigrantů časem ustane63
Masivní příliv imigrantů bude narůstat307
Ilegální imigrace by měla být trestná366
Nelze trestat migranty za ilegální vstup22
Je-li člověk v tísni, nemusí mít pas ani doklady91
Imigrační krizi EU nezvládá390
EU je vzorem humanismu pro zbytek světa68
EU se chová nezodpovědně337
EU je odstrašujícím příkladem pro zbytek světa282
EU má zodpovědné politiky52
EU má nezodpovědné politiky360
Question
Question text: Lidé by měli mít možnost se vyjádřit v referendu k možnosti vystoupit z EU
Loading picture
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Ano, lidé jsou dostatečně rozumní, aby se rozhodli417
Ne, toto rozhodovat lidem nepřísluší101
Nevím14
Je mi to jedno2
Nechci odpovědět9
Question
Question text: ČR není rovnocenným partnerem v rámci EU
Loading picture
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Souhlasím354
Nesouhlasím137
Nedokáži posoudit50
Nechci odpovídat2
Question
Question text: O vystoupení z EU by mělo rozhodnout referendum a politici by měli jeho výsledek respektovat
Loading picture
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Souhlasím412
Nesouhlasím109
Nevím13
Nechci odpovídat9
Question
Question text: ČR by měla zůstat v EU za každou cenu a nehledě na výsledku případného referenda
Loading picture
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Souhlasím97
Nesouhlasím422
Nevím15
Nechci odpovídat9
Question
Question text: ČR by měla opustit EU za každou cenu
Loading picture
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Souhlasím290
Nesouhlasím182
Nevím49
Nechci odpovídat22
Loading picture
AkioSurvey.com - Google+