Dotazník ohledně spokojenosti s EU - Survey results

Page
Question
Question text: Domníváte se, že EU poskytuje ČR více benefitů než omezení a nevýhod ?
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Ano187
Ne449
Nevím35
Nechci odpovědět5
Question
Question text: Domníváte se, že je ČR plnohodnotným členem EU ?
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Ano168
Ne466
Nevím35
Nechci odpovědět7
Question
Question text: Domníváte se, že má Česká Republika dostatečný počet hlasovacích práv v rámci EU ?
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Ano146
Ne452
Nevím74
Nechci odpovědět4
Question
Question text: Jak byste charakterizoval(a) Váš vztah k EU ?
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Pozitivní140
Neutrální85
Negativní446
Nevím3
Nechci odpovědět2
Question
Question text: Jak byste charakterizoval(a) Váš vztah k EU v těchto bodech ?
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Volný trh-Pozitivní455
Volný trh-Neutrální127
Volný trh-Negativní87
Volný trh-Nevím6
Volný trh-Nechci odpovědět1
Sjednocené právní předpisy, vyhlášky a nařízení-Po...132
Sjednocené právní předpisy, vyhlášky a nařízení-Ne...116
Sjednocené právní předpisy, vyhlášky a nařízení-Ne...418
Sjednocené právní předpisy, vyhlášky a nařízení-Ne...10
Imigrační politika-Pozitivní54
Imigrační politika-Neutrální78
Imigrační politika-Negativní538
Imigrační politika-Nevím5
Imigrační politika-Nechci odpovědět1
Zahraniční politika-Pozitivní135
Zahraniční politika-Neutrální126
Zahraniční politika-Negativní391
Zahraniční politika-Nevím24
Svoboda slova a projevu-Pozitivní195
Svoboda slova a projevu-Neutrální93
Svoboda slova a projevu-Negativní370
Svoboda slova a projevu-Nevím12
Svoboda slova a projevu-Nechci odpovědět6
Bezpečnost-Pozitivní140
Bezpečnost-Neutrální95
Bezpečnost-Negativní433
Bezpečnost-Nevím6
Bezpečnost-Nechci odpovědět2
Question
Question text: Se kterým z těchto tvrzení souhlasíte
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Imigrační politika EU je špatně postavená527
Každý válečný migrant má právo na život v EU69
EU nedostatečně chrání své občany429
EU má morální povinnost pomáhat válečným migrantům108
Lidský život má přednost před ochranou hranic108
Dopravovat migranty na území EU je naše povinnost18
Masivní příliv imigrantů časem ustane78
Masivní příliv imigrantů bude narůstat370
Ilegální imigrace by měla být trestná453
Nelze trestat migranty za ilegální vstup31
Je-li člověk v tísni, nemusí mít pas ani doklady113
Imigrační krizi EU nezvládá482
EU je vzorem humanismu pro zbytek světa80
EU se chová nezodpovědně426
EU je odstrašujícím příkladem pro zbytek světa359
EU má zodpovědné politiky61
EU má nezodpovědné politiky454
Question
Question text: Lidé by měli mít možnost se vyjádřit v referendu k možnosti vystoupit z EU
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Ano, lidé jsou dostatečně rozumní, aby se rozhodli517
Ne, toto rozhodovat lidem nepřísluší120
Nevím22
Je mi to jedno6
Nechci odpovědět11
Question
Question text: ČR není rovnocenným partnerem v rámci EU
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Souhlasím442
Nesouhlasím166
Nedokáži posoudit63
Nechci odpovídat5
Question
Question text: O vystoupení z EU by mělo rozhodnout referendum a politici by měli jeho výsledek respektovat
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Souhlasím512
Nesouhlasím130
Nevím22
Nechci odpovídat12
Question
Question text: ČR by měla zůstat v EU za každou cenu a nehledě na výsledku případného referenda
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Souhlasím116
Nesouhlasím529
Nevím18
Nechci odpovídat13
Question
Question text: ČR by měla opustit EU za každou cenu
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Souhlasím363
Nesouhlasím219
Nevím66
Nechci odpovídat28