Dotazník ohledně spokojenosti s EU - Survey results

Page
Question
Question text: Domníváte se, že EU poskytuje ČR více benefitů než omezení a nevýhod ?
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Ano187
Ne437
Nevím34
Nechci odpovědět5
Question
Question text: Domníváte se, že je ČR plnohodnotným členem EU ?
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Ano167
Ne454
Nevím35
Nechci odpovědět7
Question
Question text: Domníváte se, že má Česká Republika dostatečný počet hlasovacích práv v rámci EU ?
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Ano145
Ne441
Nevím73
Nechci odpovědět4
Question
Question text: Jak byste charakterizoval(a) Váš vztah k EU ?
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Pozitivní140
Neutrální85
Negativní433
Nevím3
Nechci odpovědět2
Question
Question text: Jak byste charakterizoval(a) Váš vztah k EU v těchto bodech ?
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Volný trh-Pozitivní449
Volný trh-Neutrální123
Volný trh-Negativní84
Volný trh-Nevím6
Volný trh-Nechci odpovědět1
Sjednocené právní předpisy, vyhlášky a nařízení-Po...132
Sjednocené právní předpisy, vyhlášky a nařízení-Ne...115
Sjednocené právní předpisy, vyhlášky a nařízení-Ne...406
Sjednocené právní předpisy, vyhlášky a nařízení-Ne...10
Imigrační politika-Pozitivní54
Imigrační politika-Neutrální78
Imigrační politika-Negativní525
Imigrační politika-Nevím5
Imigrační politika-Nechci odpovědět1
Zahraniční politika-Pozitivní134
Zahraniční politika-Neutrální123
Zahraniční politika-Negativní383
Zahraniční politika-Nevím23
Svoboda slova a projevu-Pozitivní194
Svoboda slova a projevu-Neutrální92
Svoboda slova a projevu-Negativní360
Svoboda slova a projevu-Nevím11
Svoboda slova a projevu-Nechci odpovědět6
Bezpečnost-Pozitivní139
Bezpečnost-Neutrální93
Bezpečnost-Negativní423
Bezpečnost-Nevím6
Bezpečnost-Nechci odpovědět2
Question
Question text: Se kterým z těchto tvrzení souhlasíte
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Imigrační politika EU je špatně postavená519
Každý válečný migrant má právo na život v EU69
EU nedostatečně chrání své občany417
EU má morální povinnost pomáhat válečným migrantům107
Lidský život má přednost před ochranou hranic107
Dopravovat migranty na území EU je naše povinnost18
Masivní příliv imigrantů časem ustane76
Masivní příliv imigrantů bude narůstat364
Ilegální imigrace by měla být trestná440
Nelze trestat migranty za ilegální vstup31
Je-li člověk v tísni, nemusí mít pas ani doklady112
Imigrační krizi EU nezvládá471
EU je vzorem humanismu pro zbytek světa80
EU se chová nezodpovědně414
EU je odstrašujícím příkladem pro zbytek světa349
EU má zodpovědné politiky61
EU má nezodpovědné politiky442
Question
Question text: Lidé by měli mít možnost se vyjádřit v referendu k možnosti vystoupit z EU
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Ano, lidé jsou dostatečně rozumní, aby se rozhodli504
Ne, toto rozhodovat lidem nepřísluší120
Nevím22
Je mi to jedno6
Nechci odpovědět11
Question
Question text: ČR není rovnocenným partnerem v rámci EU
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Souhlasím430
Nesouhlasím166
Nedokáži posoudit62
Nechci odpovídat5
Question
Question text: O vystoupení z EU by mělo rozhodnout referendum a politici by měli jeho výsledek respektovat
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Souhlasím499
Nesouhlasím130
Nevím22
Nechci odpovídat12
Question
Question text: ČR by měla zůstat v EU za každou cenu a nehledě na výsledku případného referenda
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Souhlasím116
Nesouhlasím517
Nevím17
Nechci odpovídat13
Question
Question text: ČR by měla opustit EU za každou cenu
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Souhlasím351
Nesouhlasím219
Nevím65
Nechci odpovídat28