Dotazník ohledně spokojenosti s EU - Survey results

Page
Question
Question text: Domníváte se, že EU poskytuje ČR více benefitů než omezení a nevýhod ?
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Ano179
Ne387
Nevím26
Nechci odpovědět5
Question
Question text: Domníváte se, že je ČR plnohodnotným členem EU ?
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Ano160
Ne401
Nevím31
Nechci odpovědět5
Question
Question text: Domníváte se, že má Česká Republika dostatečný počet hlasovacích práv v rámci EU ?
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Ano139
Ne389
Nevím65
Nechci odpovědět4
Question
Question text: Jak byste charakterizoval(a) Váš vztah k EU ?
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Pozitivní133
Neutrální77
Negativní383
Nevím2
Nechci odpovědět2
Question
Question text: Jak byste charakterizoval(a) Váš vztah k EU v těchto bodech ?
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Volný trh-Pozitivní413
Volný trh-Neutrální106
Volný trh-Negativní71
Volný trh-Nevím6
Volný trh-Nechci odpovědět1
Sjednocené právní předpisy, vyhlášky a nařízení-Po...126
Sjednocené právní předpisy, vyhlášky a nařízení-Ne...110
Sjednocené právní předpisy, vyhlášky a nařízení-Ne...354
Sjednocené právní předpisy, vyhlášky a nařízení-Ne...7
Imigrační politika-Pozitivní52
Imigrační politika-Neutrální76
Imigrační politika-Negativní464
Imigrační politika-Nevím4
Imigrační politika-Nechci odpovědět1
Zahraniční politika-Pozitivní127
Zahraniční politika-Neutrální112
Zahraniční politika-Negativní337
Zahraniční politika-Nevím21
Svoboda slova a projevu-Pozitivní184
Svoboda slova a projevu-Neutrální81
Svoboda slova a projevu-Negativní316
Svoboda slova a projevu-Nevím10
Svoboda slova a projevu-Nechci odpovědět6
Bezpečnost-Pozitivní132
Bezpečnost-Neutrální78
Bezpečnost-Negativní380
Bezpečnost-Nevím5
Bezpečnost-Nechci odpovědět2
Question
Question text: Se kterým z těchto tvrzení souhlasíte
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Imigrační politika EU je špatně postavená463
Každý válečný migrant má právo na život v EU65
EU nedostatečně chrání své občany369
EU má morální povinnost pomáhat válečným migrantům103
Lidský život má přednost před ochranou hranic100
Dopravovat migranty na území EU je naše povinnost17
Masivní příliv imigrantů časem ustane72
Masivní příliv imigrantů bude narůstat331
Ilegální imigrace by měla být trestná393
Nelze trestat migranty za ilegální vstup30
Je-li člověk v tísni, nemusí mít pas ani doklady105
Imigrační krizi EU nezvládá419
EU je vzorem humanismu pro zbytek světa80
EU se chová nezodpovědně364
EU je odstrašujícím příkladem pro zbytek světa303
EU má zodpovědné politiky59
EU má nezodpovědné politiky392
Question
Question text: Lidé by měli mít možnost se vyjádřit v referendu k možnosti vystoupit z EU
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Ano, lidé jsou dostatečně rozumní, aby se rozhodli449
Ne, toto rozhodovat lidem nepřísluší115
Nevím18
Je mi to jedno5
Nechci odpovědět10
Question
Question text: ČR není rovnocenným partnerem v rámci EU
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Souhlasím380
Nesouhlasím158
Nedokáži posoudit55
Nechci odpovídat4
Question
Question text: O vystoupení z EU by mělo rozhodnout referendum a politici by měli jeho výsledek respektovat
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Souhlasím443
Nesouhlasím125
Nevím18
Nechci odpovídat11
Question
Question text: ČR by měla zůstat v EU za každou cenu a nehledě na výsledku případného referenda
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Souhlasím111
Nesouhlasím457
Nevím16
Nechci odpovídat13
Question
Question text: ČR by měla opustit EU za každou cenu
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Souhlasím307
Nesouhlasím207
Nevím55
Nechci odpovídat28
AkioSurvey.com - Google+