Dotazník ohledně spokojenosti s EU - Survey results

Page
Question
Question text: Domníváte se, že EU poskytuje ČR více benefitů než omezení a nevýhod ?
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Ano197
Ne464
Nevím36
Nechci odpovědět5
Question
Question text: Domníváte se, že je ČR plnohodnotným členem EU ?
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Ano175
Ne482
Nevím38
Nechci odpovědět7
Question
Question text: Domníváte se, že má Česká Republika dostatečný počet hlasovacích práv v rámci EU ?
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Ano155
Ne468
Nevím75
Nechci odpovědět4
Question
Question text: Jak byste charakterizoval(a) Váš vztah k EU ?
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Pozitivní146
Neutrální89
Negativní461
Nevím4
Nechci odpovědět2
Question
Question text: Jak byste charakterizoval(a) Váš vztah k EU v těchto bodech ?
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Volný trh-Pozitivní468
Volný trh-Neutrální134
Volný trh-Negativní92
Volný trh-Nevím7
Volný trh-Nechci odpovědět1
Sjednocené právní předpisy, vyhlášky a nařízení-Po...137
Sjednocené právní předpisy, vyhlášky a nařízení-Ne...122
Sjednocené právní předpisy, vyhlášky a nařízení-Ne...432
Sjednocené právní předpisy, vyhlášky a nařízení-Ne...11
Imigrační politika-Pozitivní60
Imigrační politika-Neutrální80
Imigrační politika-Negativní555
Imigrační politika-Nevím6
Imigrační politika-Nechci odpovědět1
Zahraniční politika-Pozitivní140
Zahraniční politika-Neutrální130
Zahraniční politika-Negativní407
Zahraniční politika-Nevím25
Svoboda slova a projevu-Pozitivní201
Svoboda slova a projevu-Neutrální96
Svoboda slova a projevu-Negativní386
Svoboda slova a projevu-Nevím13
Svoboda slova a projevu-Nechci odpovědět6
Bezpečnost-Pozitivní145
Bezpečnost-Neutrální99
Bezpečnost-Negativní449
Bezpečnost-Nevím7
Bezpečnost-Nechci odpovědět2
Question
Question text: Se kterým z těchto tvrzení souhlasíte
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Imigrační politika EU je špatně postavená549
Každý válečný migrant má právo na život v EU73
EU nedostatečně chrání své občany443
EU má morální povinnost pomáhat válečným migrantům112
Lidský život má přednost před ochranou hranic111
Dopravovat migranty na území EU je naše povinnost21
Masivní příliv imigrantů časem ustane82
Masivní příliv imigrantů bude narůstat379
Ilegální imigrace by měla být trestná463
Nelze trestat migranty za ilegální vstup33
Je-li člověk v tísni, nemusí mít pas ani doklady116
Imigrační krizi EU nezvládá495
EU je vzorem humanismu pro zbytek světa80
EU se chová nezodpovědně435
EU je odstrašujícím příkladem pro zbytek světa368
EU má zodpovědné politiky65
EU má nezodpovědné politiky465
Question
Question text: Lidé by měli mít možnost se vyjádřit v referendu k možnosti vystoupit z EU
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Ano, lidé jsou dostatečně rozumní, aby se rozhodli532
Ne, toto rozhodovat lidem nepřísluší125
Nevím25
Je mi to jedno9
Nechci odpovědět11
Question
Question text: ČR není rovnocenným partnerem v rámci EU
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Souhlasím455
Nesouhlasím175
Nedokáži posoudit67
Nechci odpovídat5
Question
Question text: O vystoupení z EU by mělo rozhodnout referendum a politici by měli jeho výsledek respektovat
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Souhlasím529
Nesouhlasím134
Nevím26
Nechci odpovídat13
Question
Question text: ČR by měla zůstat v EU za každou cenu a nehledě na výsledku případného referenda
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Souhlasím126
Nesouhlasím543
Nevím20
Nechci odpovídat13
Question
Question text: ČR by měla opustit EU za každou cenu
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Souhlasím376
Nesouhlasím229
Nevím69
Nechci odpovídat28
AkioSurvey.com - LinkedIn