Dotazník ohledně spokojenosti s EU - Survey results

1) Domníváte se, že EU poskytuje ČR více benefitů než omezení a nevýhod ?
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
OptionResponse Count
Ano219
Ne471
Nevím36
Nechci odpovědět5
2) Domníváte se, že je ČR plnohodnotným členem EU ?
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
OptionResponse Count
Ano194
Ne491
Nevím39
Nechci odpovědět7
3) Domníváte se, že má Česká Republika dostatečný počet hlasovacích práv v rámci EU ?
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
OptionResponse Count
Ano174
Ne478
Nevím75
Nechci odpovědět4
4) Jak byste charakterizoval(a) Váš vztah k EU ?
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
OptionResponse Count
Pozitivní165
Neutrální94
Negativní466
Nevím4
Nechci odpovědět2
5) Jak byste charakterizoval(a) Váš vztah k EU v těchto bodech ?
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
OptionResponse Count
Volný trh-Pozitivní485
Volný trh-Neutrální144
Volný trh-Negativní94
Volný trh-Nevím7
Volný trh-Nechci odpovědět1
Sjednocené právní předpisy, vyhlášky a nařízení-Pozitivní153
Sjednocené právní předpisy, vyhlášky a nařízení-Neutrální131
Sjednocené právní předpisy, vyhlášky a nařízení-Negativní436
Sjednocené právní předpisy, vyhlášky a nařízení-Nevím11
Imigrační politika-Pozitivní70
Imigrační politika-Neutrální85
Imigrační politika-Negativní569
Imigrační politika-Nevím6
Imigrační politika-Nechci odpovědět1
Zahraniční politika-Pozitivní156
Zahraniční politika-Neutrální138
Zahraniční politika-Negativní412
Zahraniční politika-Nevím25
Svoboda slova a projevu-Pozitivní217
Svoboda slova a projevu-Neutrální105
Svoboda slova a projevu-Negativní390
Svoboda slova a projevu-Nevím13
Svoboda slova a projevu-Nechci odpovědět6
Bezpečnost-Pozitivní160
Bezpečnost-Neutrální107
Bezpečnost-Negativní455
Bezpečnost-Nevím7
Bezpečnost-Nechci odpovědět2
6) Se kterým z těchto tvrzení souhlasíte
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
OptionResponse Count
Imigrační politika EU je špatně postavená571
Každý válečný migrant má právo na život v EU79
EU nedostatečně chrání své občany451
EU má morální povinnost pomáhat válečným migrantům116
Lidský život má přednost před ochranou hranic114
Dopravovat migranty na území EU je naše povinnost23
Masivní příliv imigrantů časem ustane83
Masivní příliv imigrantů bude narůstat385
Ilegální imigrace by měla být trestná469
Nelze trestat migranty za ilegální vstup37
Je-li člověk v tísni, nemusí mít pas ani doklady118
Imigrační krizi EU nezvládá501
EU je vzorem humanismu pro zbytek světa81
EU se chová nezodpovědně440
EU je odstrašujícím příkladem pro zbytek světa369
EU má zodpovědné politiky70
EU má nezodpovědné politiky472
7) Lidé by měli mít možnost se vyjádřit v referendu k možnosti vystoupit z EU
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
OptionResponse Count
Ano, lidé jsou dostatečně rozumní, aby se rozhodli547
Ne, toto rozhodovat lidem nepřísluší131
Nevím30
Je mi to jedno11
Nechci odpovědět12
8) ČR není rovnocenným partnerem v rámci EU
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
OptionResponse Count
Souhlasím472
Nesouhlasím186
Nedokáži posoudit68
Nechci odpovídat5
9) O vystoupení z EU by mělo rozhodnout referendum a politici by měli jeho výsledek respektovat
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
OptionResponse Count
Souhlasím544
Nesouhlasím147
Nevím27
Nechci odpovídat13
10) ČR by měla zůstat v EU za každou cenu a nehledě na výsledku případného referenda
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
OptionResponse Count
Souhlasím138
Nesouhlasím559
Nevím21
Nechci odpovídat13
11) ČR by měla opustit EU za každou cenu
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
OptionResponse Count
Souhlasím388
Nesouhlasím244
Nevím71
Nechci odpovídat28