Dotazník ohledně spokojenosti s EU - Survey results

1) Domníváte se, že EU poskytuje ČR více benefitů než omezení a nevýhod ?
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
OptionResponse Count
Ano222
Ne472
Nevím36
Nechci odpovědět5
2) Domníváte se, že je ČR plnohodnotným členem EU ?
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
OptionResponse Count
Ano197
Ne492
Nevím39
Nechci odpovědět7
3) Domníváte se, že má Česká Republika dostatečný počet hlasovacích práv v rámci EU ?
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
OptionResponse Count
Ano177
Ne479
Nevím75
Nechci odpovědět4
4) Jak byste charakterizoval(a) Váš vztah k EU ?
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
OptionResponse Count
Pozitivní166
Neutrální96
Negativní467
Nevím4
Nechci odpovědět2
5) Jak byste charakterizoval(a) Váš vztah k EU v těchto bodech ?
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
OptionResponse Count
Volný trh-Pozitivní485
Volný trh-Neutrální146
Volný trh-Negativní96
Volný trh-Nevím7
Volný trh-Nechci odpovědět1
Sjednocené právní předpisy, vyhlášky a nařízení-Pozitivní153
Sjednocené právní předpisy, vyhlášky a nařízení-Neutrální133
Sjednocené právní předpisy, vyhlášky a nařízení-Negativní438
Sjednocené právní předpisy, vyhlášky a nařízení-Nevím11
Imigrační politika-Pozitivní70
Imigrační politika-Neutrální86
Imigrační politika-Negativní572
Imigrační politika-Nevím6
Imigrační politika-Nechci odpovědět1
Zahraniční politika-Pozitivní156
Zahraniční politika-Neutrální139
Zahraniční politika-Negativní415
Zahraniční politika-Nevím25
Svoboda slova a projevu-Pozitivní217
Svoboda slova a projevu-Neutrální106
Svoboda slova a projevu-Negativní393
Svoboda slova a projevu-Nevím13
Svoboda slova a projevu-Nechci odpovědět6
Bezpečnost-Pozitivní160
Bezpečnost-Neutrální108
Bezpečnost-Negativní458
Bezpečnost-Nevím7
Bezpečnost-Nechci odpovědět2
6) Se kterým z těchto tvrzení souhlasíte
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
OptionResponse Count
Imigrační politika EU je špatně postavená574
Každý válečný migrant má právo na život v EU80
EU nedostatečně chrání své občany454
EU má morální povinnost pomáhat válečným migrantům117
Lidský život má přednost před ochranou hranic115
Dopravovat migranty na území EU je naše povinnost23
Masivní příliv imigrantů časem ustane84
Masivní příliv imigrantů bude narůstat387
Ilegální imigrace by měla být trestná470
Nelze trestat migranty za ilegální vstup37
Je-li člověk v tísni, nemusí mít pas ani doklady118
Imigrační krizi EU nezvládá501
EU je vzorem humanismu pro zbytek světa83
EU se chová nezodpovědně440
EU je odstrašujícím příkladem pro zbytek světa371
EU má zodpovědné politiky71
EU má nezodpovědné politiky472
7) Lidé by měli mít možnost se vyjádřit v referendu k možnosti vystoupit z EU
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
OptionResponse Count
Ano, lidé jsou dostatečně rozumní, aby se rozhodli549
Ne, toto rozhodovat lidem nepřísluší132
Nevím30
Je mi to jedno12
Nechci odpovědět12
8) ČR není rovnocenným partnerem v rámci EU
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
OptionResponse Count
Souhlasím472
Nesouhlasím189
Nedokáži posoudit68
Nechci odpovídat6
9) O vystoupení z EU by mělo rozhodnout referendum a politici by měli jeho výsledek respektovat
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
OptionResponse Count
Souhlasím545
Nesouhlasím150
Nevím27
Nechci odpovídat13
10) ČR by měla zůstat v EU za každou cenu a nehledě na výsledku případného referenda
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
OptionResponse Count
Souhlasím139
Nesouhlasím562
Nevím21
Nechci odpovídat13
11) ČR by měla opustit EU za každou cenu
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
OptionResponse Count
Souhlasím389
Nesouhlasím246
Nevím72
Nechci odpovídat28