Dotazník ohledně spokojenosti s EU - Survey results

Page
Question
Question text: Domníváte se, že EU poskytuje ČR více benefitů než omezení a nevýhod ?
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Ano185
Ne408
Nevím29
Nechci odpovědět5
Question
Question text: Domníváte se, že je ČR plnohodnotným členem EU ?
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Ano164
Ne423
Nevím34
Nechci odpovědět6
Question
Question text: Domníváte se, že má Česká Republika dostatečný počet hlasovacích práv v rámci EU ?
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Ano143
Ne413
Nevím67
Nechci odpovědět4
Question
Question text: Jak byste charakterizoval(a) Váš vztah k EU ?
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Pozitivní138
Neutrální81
Negativní404
Nevím2
Nechci odpovědět2
Question
Question text: Jak byste charakterizoval(a) Váš vztah k EU v těchto bodech ?
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Volný trh-Pozitivní431
Volný trh-Neutrální112
Volný trh-Negativní77
Volný trh-Nevím6
Volný trh-Nechci odpovědět1
Sjednocené právní předpisy, vyhlášky a nařízení-Po...131
Sjednocené právní předpisy, vyhlášky a nařízení-Ne...111
Sjednocené právní předpisy, vyhlášky a nařízení-Ne...378
Sjednocené právní předpisy, vyhlášky a nařízení-Ne...7
Imigrační politika-Pozitivní54
Imigrační politika-Neutrální78
Imigrační politika-Negativní490
Imigrační politika-Nevím4
Imigrační politika-Nechci odpovědět1
Zahraniční politika-Pozitivní133
Zahraniční politika-Neutrální121
Zahraniční politika-Negativní352
Zahraniční politika-Nevím21
Svoboda slova a projevu-Pozitivní190
Svoboda slova a projevu-Neutrální86
Svoboda slova a projevu-Negativní335
Svoboda slova a projevu-Nevím10
Svoboda slova a projevu-Nechci odpovědět6
Bezpečnost-Pozitivní137
Bezpečnost-Neutrální88
Bezpečnost-Negativní395
Bezpečnost-Nevím5
Bezpečnost-Nechci odpovědět2
Question
Question text: Se kterým z těchto tvrzení souhlasíte
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Imigrační politika EU je špatně postavená488
Každý válečný migrant má právo na život v EU66
EU nedostatečně chrání své občany392
EU má morální povinnost pomáhat válečným migrantům103
Lidský život má přednost před ochranou hranic102
Dopravovat migranty na území EU je naše povinnost17
Masivní příliv imigrantů časem ustane73
Masivní příliv imigrantů bude narůstat344
Ilegální imigrace by měla být trestná414
Nelze trestat migranty za ilegální vstup31
Je-li člověk v tísni, nemusí mít pas ani doklady109
Imigrační krizi EU nezvládá441
EU je vzorem humanismu pro zbytek světa80
EU se chová nezodpovědně386
EU je odstrašujícím příkladem pro zbytek světa324
EU má zodpovědné politiky61
EU má nezodpovědné politiky414
Question
Question text: Lidé by měli mít možnost se vyjádřit v referendu k možnosti vystoupit z EU
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Ano, lidé jsou dostatečně rozumní, aby se rozhodli470
Ne, toto rozhodovat lidem nepřísluší119
Nevím22
Je mi to jedno5
Nechci odpovědět11
Question
Question text: ČR není rovnocenným partnerem v rámci EU
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Souhlasím401
Nesouhlasím162
Nedokáži posoudit59
Nechci odpovídat5
Question
Question text: O vystoupení z EU by mělo rozhodnout referendum a politici by měli jeho výsledek respektovat
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Souhlasím464
Nesouhlasím129
Nevím22
Nechci odpovídat12
Question
Question text: ČR by měla zůstat v EU za každou cenu a nehledě na výsledku případného referenda
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Souhlasím115
Nesouhlasím482
Nevím17
Nechci odpovídat13
Question
Question text: ČR by měla opustit EU za každou cenu
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Souhlasím324
Nesouhlasím214
Nevím61
Nechci odpovídat28