Průzkum dovolenkových destinací - Survey results

Dovolená Průzkum Výzkum Survey
Rekreace a touha po odpočinku byla vždy jednou z nejzákladnějších potřeb populace. S rozmachem turistiky a cestovního ruchu jako hospodářského odvětví zároveň rostla nutnost výsledky objektivně zachytit a porovnat, ale i vyhodnotit, například pro potřeby dalšího přizpůsobování nabízených služeb (více na bit.ly/10MdQJW). Pro české domácnosti platí specifický vzorec cestovatelských zvyklostí a preferencí, který Český statistický úřad sleduje ve Výběrovém šetření cestovního ruchu. Dovolenou se ve statistice cestovního ruchu rozumí každá cesta za účelem trávení volného času a rekreace mimo tzv. obvyklé prostředí respondenta. Přitom podle mezinárodních dohod musí být během takové cesty realizovány minimálně čtyři přenocování. Pro statistické účely se často termín dovolená nahrazuje obecnějším výrazem delší cesta.
Do jaké destinace se chystáte letos na dovolenou ?
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
Option ᐃCount ᐁ% ᐁ
Bulharsko2414.91
Chorvatsko169.94
Egypt2113.04
Francie148.7
Itálie1811.18
Kypr106.21
Maďarsko106.21
Portugalsko138.07
Rakousko116.83
Řecko95.59
Španělsko106.21
Turecko53.11
Jakou z těchto destinací jste navštívil(a) loni ?
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
Option ᐃCount ᐁ% ᐁ
Bulharsko86.15
Chorvatsko129.23
Egypt129.23
Francie118.46
Itálie1813.85
Kypr32.31
Maďarsko1310
Portugalsko107.69
Rakousko1511.54
Řecko1310
Španělsko129.23
Turecko32.31
Kterou z těchto destinací jste navštívil(a) alespoň 1x za život ?
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
Option ᐃCount ᐁ% ᐁ
Bulharsko148.05
Chorvatsko179.77
Egypt148.05
Francie179.77
Itálie148.05
Kypr95.17
Maďarsko2212.64
Portugalsko116.32
Rakousko179.77
Řecko169.19
Španělsko179.77
Turecko63.45
Kolik průměrně utratíte za dovolenou (přepočteno na 1 osobu) ?
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
Option ᐃCount ᐁ% ᐁ
5001 - 10 000 korun48.16
10 0001 - 15 000 korun510.2
15 0001 - 20 000 korun1836.74
20 001 - 25 000 korun1224.49
25 001 - 50 000 korun918.37
Více jak 50 000 korun12.04
Jak trávíte dovolenou ?
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
Option ᐃCount ᐁ% ᐁ
Aktivně sportem2521.37
Odpočinkem na pláži2521.37
Poznáváním památek2622.22
Opravou chalupy nebo domu1613.68
Prací na zahrádce1815.38
Nejezdím na dovolené75.98
S kým nejčastěji trávíte dovolenou ?
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
Option ᐃCount ᐁ% ᐁ
Sám1312.15
S partnerem/partnerkou3128.97
Se psem1413.09
S rodiči2624.3
S dětmi1614.95
Se svojí třídní učitelkou76.54