Průzkum dovolenkových destinací - Survey results

Dovolená Průzkum Výzkum Survey
Rekreace a touha po odpočinku byla vždy jednou z nejzákladnějších potřeb populace. S rozmachem turistiky a cestovního ruchu jako hospodářského odvětví zároveň rostla nutnost výsledky objektivně zachytit a porovnat, ale i vyhodnotit, například pro potřeby dalšího přizpůsobování nabízených služeb (více na bit.ly/10MdQJW). Pro české domácnosti platí specifický vzorec cestovatelských zvyklostí a preferencí, který Český statistický úřad sleduje ve Výběrovém šetření cestovního ruchu. Dovolenou se ve statistice cestovního ruchu rozumí každá cesta za účelem trávení volného času a rekreace mimo tzv. obvyklé prostředí respondenta. Přitom podle mezinárodních dohod musí být během takové cesty realizovány minimálně čtyři přenocování. Pro statistické účely se často termín dovolená nahrazuje obecnějším výrazem delší cesta.
Do jaké destinace se chystáte letos na dovolenou ?
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
OptionResponse Count
Bulharsko15
Chorvatsko13
Egypt17
Francie8
Itálie15
Kypr7
Maďarsko8
Portugalsko10
Rakousko5
Řecko6
Španělsko5
Turecko2
Jakou z těchto destinací jste navštívil(a) loni ?
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
OptionResponse Count
Bulharsko5
Chorvatsko8
Egypt8
Francie9
Itálie12
Kypr3
Maďarsko10
Portugalsko6
Rakousko10
Řecko9
Španělsko10
Turecko3
Kterou z těchto destinací jste navštívil(a) alespoň 1x za život ?
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
OptionResponse Count
Bulharsko7
Chorvatsko12
Egypt10
Francie11
Itálie10
Kypr6
Maďarsko14
Portugalsko10
Rakousko11
Řecko10
Španělsko12
Turecko5
Kolik průměrně utratíte za dovolenou (přepočteno na 1 osobu) ?
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
OptionResponse Count
5001 - 10 000 korun2
10 0001 - 15 000 korun4
15 0001 - 20 000 korun11
20 001 - 25 000 korun11
25 001 - 50 000 korun6
Více jak 50 000 korun1
Jak trávíte dovolenou ?
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
OptionResponse Count
Aktivně sportem17
Odpočinkem na pláži19
Poznáváním památek19
Opravou chalupy nebo domu14
Prací na zahrádce13
Nejezdím na dovolené7
S kým nejčastěji trávíte dovolenou ?
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
OptionResponse Count
Sám10
S partnerem/partnerkou23
Se psem11
S rodiči18
S dětmi13
Se svojí třídní učitelkou4