Průzkum dovolenkových destinací - Survey results

Dovolená Průzkum Výzkum Survey
Rekreace a touha po odpočinku byla vždy jednou z nejzákladnějších potřeb populace. S rozmachem turistiky a cestovního ruchu jako hospodářského odvětví zároveň rostla nutnost výsledky objektivně zachytit a porovnat, ale i vyhodnotit, například pro potřeby dalšího přizpůsobování nabízených služeb (více na bit.ly/10MdQJW). Pro české domácnosti platí specifický vzorec cestovatelských zvyklostí a preferencí, který Český statistický úřad sleduje ve Výběrovém šetření cestovního ruchu. Dovolenou se ve statistice cestovního ruchu rozumí každá cesta za účelem trávení volného času a rekreace mimo tzv. obvyklé prostředí respondenta. Přitom podle mezinárodních dohod musí být během takové cesty realizovány minimálně čtyři přenocování. Pro statistické účely se často termín dovolená nahrazuje obecnějším výrazem delší cesta.
Do jaké destinace se chystáte letos na dovolenou ?
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
OptionResponse Count
Bulharsko17
Chorvatsko15
Egypt19
Francie10
Itálie17
Kypr9
Maďarsko8
Portugalsko11
Rakousko7
Řecko7
Španělsko6
Turecko3
Jakou z těchto destinací jste navštívil(a) loni ?
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
OptionResponse Count
Bulharsko5
Chorvatsko10
Egypt9
Francie10
Itálie14
Kypr3
Maďarsko12
Portugalsko7
Rakousko11
Řecko10
Španělsko11
Turecko3
Kterou z těchto destinací jste navštívil(a) alespoň 1x za život ?
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
OptionResponse Count
Bulharsko9
Chorvatsko13
Egypt10
Francie14
Itálie10
Kypr7
Maďarsko15
Portugalsko11
Rakousko12
Řecko11
Španělsko13
Turecko5
Kolik průměrně utratíte za dovolenou (přepočteno na 1 osobu) ?
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
OptionResponse Count
5001 - 10 000 korun2
10 0001 - 15 000 korun5
15 0001 - 20 000 korun14
20 001 - 25 000 korun11
25 001 - 50 000 korun6
Více jak 50 000 korun1
Jak trávíte dovolenou ?
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
OptionResponse Count
Aktivně sportem19
Odpočinkem na pláži20
Poznáváním památek22
Opravou chalupy nebo domu14
Prací na zahrádce15
Nejezdím na dovolené7
S kým nejčastěji trávíte dovolenou ?
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
OptionResponse Count
Sám11
S partnerem/partnerkou25
Se psem12
S rodiči21
S dětmi14
Se svojí třídní učitelkou5