Průzkum dovolenkových destinací - Survey results

Dovolená Průzkum Výzkum Survey
Rekreace a touha po odpočinku byla vždy jednou z nejzákladnějších potřeb populace. S rozmachem turistiky a cestovního ruchu jako hospodářského odvětví zároveň rostla nutnost výsledky objektivně zachytit a porovnat, ale i vyhodnotit, například pro potřeby dalšího přizpůsobování nabízených služeb (více na bit.ly/10MdQJW). Pro české domácnosti platí specifický vzorec cestovatelských zvyklostí a preferencí, který Český statistický úřad sleduje ve Výběrovém šetření cestovního ruchu. Dovolenou se ve statistice cestovního ruchu rozumí každá cesta za účelem trávení volného času a rekreace mimo tzv. obvyklé prostředí respondenta. Přitom podle mezinárodních dohod musí být během takové cesty realizovány minimálně čtyři přenocování. Pro statistické účely se často termín dovolená nahrazuje obecnějším výrazem delší cesta.
Do jaké destinace se chystáte letos na dovolenou ?
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
OptionResponse Count
Bulharsko23
Chorvatsko16
Egypt20
Francie14
Itálie18
Kypr10
Maďarsko10
Portugalsko12
Rakousko10
Řecko9
Španělsko9
Turecko5
Jakou z těchto destinací jste navštívil(a) loni ?
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
OptionResponse Count
Bulharsko7
Chorvatsko12
Egypt11
Francie11
Itálie17
Kypr3
Maďarsko13
Portugalsko9
Rakousko14
Řecko13
Španělsko12
Turecko3
Kterou z těchto destinací jste navštívil(a) alespoň 1x za život ?
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
OptionResponse Count
Bulharsko14
Chorvatsko16
Egypt14
Francie16
Itálie14
Kypr9
Maďarsko21
Portugalsko11
Rakousko17
Řecko15
Španělsko17
Turecko6
Kolik průměrně utratíte za dovolenou (přepočteno na 1 osobu) ?
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
OptionResponse Count
5001 - 10 000 korun4
10 0001 - 15 000 korun5
15 0001 - 20 000 korun17
20 001 - 25 000 korun12
25 001 - 50 000 korun9
Více jak 50 000 korun1
Jak trávíte dovolenou ?
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
OptionResponse Count
Aktivně sportem25
Odpočinkem na pláži24
Poznáváním památek26
Opravou chalupy nebo domu15
Prací na zahrádce17
Nejezdím na dovolené7
S kým nejčastěji trávíte dovolenou ?
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
OptionResponse Count
Sám13
S partnerem/partnerkou30
Se psem14
S rodiči25
S dětmi16
Se svojí třídní učitelkou6