Průzkum dovolenkových destinací - Survey results

Dovolená Průzkum Výzkum Survey
Rekreace a touha po odpočinku byla vždy jednou z nejzákladnějších potřeb populace. S rozmachem turistiky a cestovního ruchu jako hospodářského odvětví zároveň rostla nutnost výsledky objektivně zachytit a porovnat, ale i vyhodnotit, například pro potřeby dalšího přizpůsobování nabízených služeb (více na bit.ly/10MdQJW). Pro české domácnosti platí specifický vzorec cestovatelských zvyklostí a preferencí, který Český statistický úřad sleduje ve Výběrovém šetření cestovního ruchu. Dovolenou se ve statistice cestovního ruchu rozumí každá cesta za účelem trávení volného času a rekreace mimo tzv. obvyklé prostředí respondenta. Přitom podle mezinárodních dohod musí být během takové cesty realizovány minimálně čtyři přenocování. Pro statistické účely se často termín dovolená nahrazuje obecnějším výrazem delší cesta.
Do jaké destinace se chystáte letos na dovolenou ?
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
OptionResponse Count
Bulharsko21
Chorvatsko16
Egypt20
Francie12
Itálie18
Kypr10
Maďarsko9
Portugalsko11
Rakousko9
Řecko7
Španělsko7
Turecko5
Jakou z těchto destinací jste navštívil(a) loni ?
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
OptionResponse Count
Bulharsko5
Chorvatsko12
Egypt10
Francie11
Itálie15
Kypr3
Maďarsko13
Portugalsko8
Rakousko12
Řecko12
Španělsko12
Turecko3
Kterou z těchto destinací jste navštívil(a) alespoň 1x za život ?
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
OptionResponse Count
Bulharsko11
Chorvatsko15
Egypt13
Francie15
Itálie12
Kypr8
Maďarsko18
Portugalsko11
Rakousko14
Řecko12
Španělsko15
Turecko5
Kolik průměrně utratíte za dovolenou (přepočteno na 1 osobu) ?
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
OptionResponse Count
5001 - 10 000 korun2
10 0001 - 15 000 korun5
15 0001 - 20 000 korun17
20 001 - 25 000 korun11
25 001 - 50 000 korun8
Více jak 50 000 korun1
Jak trávíte dovolenou ?
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
OptionResponse Count
Aktivně sportem22
Odpočinkem na pláži22
Poznáváním památek23
Opravou chalupy nebo domu14
Prací na zahrádce17
Nejezdím na dovolené7
S kým nejčastěji trávíte dovolenou ?
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
OptionResponse Count
Sám12
S partnerem/partnerkou28
Se psem14
S rodiči22
S dětmi15
Se svojí třídní učitelkou6