Průzkum dovolenkových destinací - Survey results

Page
Informative image
Informative text
Rekreace a touha po odpočinku byla vždy jednou z nejzákladnějších potřeb populace. S rozmachem turistiky a cestovního ruchu jako hospodářského odvětví zároveň rostla nutnost výsledky objektivně zachytit a porovnat, ale i vyhodnotit, například pro potřeby dalšího přizpůsobování nabízených služeb (více na bit.ly/10MdQJW). Pro české domácnosti platí specifický vzorec cestovatelských zvyklostí a preferencí, který Český statistický úřad sleduje ve Výběrovém šetření cestovního ruchu. Dovolenou se ve statistice cestovního ruchu rozumí každá cesta za účelem trávení volného času a rekreace mimo tzv. obvyklé prostředí respondenta. Přitom podle mezinárodních dohod musí být během takové cesty realizovány minimálně čtyři přenocování. Pro statistické účely se často termín dovolená nahrazuje obecnějším výrazem delší cesta.
Question
Question text: Do jaké destinace se chystáte letos na dovolenou ?
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Bulharsko8
Chorvatsko10
Egypt11
Francie4
Itálie9
Kypr5
Maďarsko6
Portugalsko6
Rakousko4
Řecko2
Španělsko2
Turecko1
Question
Question text: Jakou z těchto destinací jste navštívil(a) loni ?
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Bulharsko3
Chorvatsko5
Egypt4
Francie7
Itálie10
Kypr2
Maďarsko5
Portugalsko5
Rakousko8
Řecko5
Španělsko6
Turecko3
Question
Question text: Kterou z těchto destinací jste navštívil(a) alespoň 1x za život ?
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Bulharsko7
Chorvatsko7
Egypt7
Francie9
Itálie7
Kypr4
Maďarsko11
Portugalsko7
Rakousko9
Řecko8
Španělsko8
Turecko4
Jiná možnost1
Question
Question text: Kolik průměrně utratíte za dovolenou (přepočteno na 1 osobu) ?
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
5001 - 10 000 korun1
10 0001 - 15 000 korun2
15 0001 - 20 000 korun9
20 001 - 25 000 korun9
25 001 - 50 000 korun4
Question
Question text: Jak trávíte dovolenou ?
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Aktivně sportem13
Odpočinkem na pláži14
Poznáváním památek15
Opravou chalupy nebo domu9
Prací na zahrádce9
Nejezdím na dovolené3
Question
Question text: S kým nejčastěji trávíte dovolenou ?
Show as horizontal bar
Show as vertical bar
Show as stacked horizontal bar
Show as stacked vertical bar
Show as donut chat
Show as pie chart
Show as line graph
Show as area chart
OptionResponse Count
Sám7
S partnerem/partnerkou17
Se psem8
S rodiči13
S dětmi10
Se svojí třídní učitelkou2
AkioSurvey.com - LinkedIn