Průzkum zaměřený na volbu Prezidenta ČR 2018 - Survey results

Průzkum volebních preferencí kandikátů na prezidenta ČR v roce 2018
Prezident České republiky je hlava České republiky, která je volena přímo českými občany, resp. oprávněnými voliči. V letech 1993–2012 byl volen oběma komorami Parlamentu, tedy poslanci a senátory, na společné schůzi obou komor. Z výkonu své funkce není odpovědný s výjimkou velezrady a hrubého porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku. Prezident se ujímal úřadu složením slibu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny, od roku 2013 skládá slib do rukou předsedy Senátu. Prezidentovo funkční období trvá pět let. Vzdát se svého úřadu může též do rukou předsedy Senátu Parlamentu ČR.[3] Výkon pravomocí, protokolární povinnosti a další funkce spojené s osobou prezidenta zajišťuje Kancelář prezidenta republiky, jeho ochranu má na starosti specializovaný policejní útvar.
Česká republika je parlamentní republika, v níž je hlava státu součástí pilíře výkonné moci s omezenými pravomocemi v rozhodovacích procesech (pasivní složka), ty většinově náleží předsedovi vlády a kabinetu (aktivní složka), ale do dění vstupuje v okamžiku napětí a krize. Reprezentuje zemi navenek i ve vnitřních vztazích.
Kteří z těchto kandidátů by Vás oslovili ?
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
Option ᐃCount ᐁ% ᐁ
Jiří Drahoš433.33
Šimon Pánek18.34
Jan Švejnar18.33
Jiří Pospíšil18.33
Miloš Zeman541.67
Který z těchto kandidátů Vám nejvíce nevyhovuje ?
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
Option ᐃCount ᐁ% ᐁ
Jiří Drahoš440
Michal Horáček220
Miloš Zeman440
Kterého z těchto kandidátů byste volil/a ?
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
Option ᐃCount ᐁ% ᐁ
Jiří Drahoš330
Jiří Pospíšil220
Miloš Zeman550
Jaký je Váš názor na Miloše Zemana ?
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
Option ᐃCount ᐁ% ᐁ
Pozitivní440
Neutrální110
Negativní550
Jaké názorové soulady jsou pro Vás zásadní při volbě kandidáta ?
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
Option ᐃCount ᐁ% ᐁ
Náhled na bezpečnostní otázky14.35
Soulad migračního názoru28.69
Vztah prezidenta k EU28.69
Způsob vystupování na domácí scéně28.7
Způsob vystupování a reprezentace ČR v zahraničí313.04
Síla a odhodlání28.7
Rozhodnost28.7
Schopnost hájit zájmy většiny občanů ČR939.13
Které z těchto vlastností by prezident rozhodně neměl mít ?
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
Option ᐃCount ᐁ% ᐁ
Slabost pro alkohol412.5
Podřízenost Evropské komisi39.37
Upřednostňování zájmů EU před zájmy ČR412.5
Náklonost k islámu515.62
"Migrační vítací sklony"618.75
Řečnické sklony26.25
Empatii39.38
Sklony k narcismu515.63
S kterýma z těchto výroků plně souhlasíte ? Svůj hlas dám tomu,...
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
Option ᐃCount ᐁ% ᐁ
kdo se postaví kladně k EU212.5
kdo se rázně postaví proti EU425
kdo se postaví odmítavě k přijímání migrantů318.75
kdo se postaví odmítavě k přijímání islamistů318.75
kdo se postaví odmítavě k islámu425
Výběr nového prezidenta je životně důležitý pro budoucnost ČR
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
Option ᐃCount ᐁ% ᐁ
Plně souhlasím666.67
Souhlasím222.22
Nevím111.11