Průzkum zaměřený na volbu Prezidenta ČR 2018 - Survey results

Průzkum volebních preferencí kandikátů na prezidenta ČR v roce 2018
Prezident České republiky je hlava České republiky, která je volena přímo českými občany, resp. oprávněnými voliči. V letech 1993–2012 byl volen oběma komorami Parlamentu, tedy poslanci a senátory, na společné schůzi obou komor. Z výkonu své funkce není odpovědný s výjimkou velezrady a hrubého porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku. Prezident se ujímal úřadu složením slibu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny, od roku 2013 skládá slib do rukou předsedy Senátu. Prezidentovo funkční období trvá pět let. Vzdát se svého úřadu může též do rukou předsedy Senátu Parlamentu ČR.[3] Výkon pravomocí, protokolární povinnosti a další funkce spojené s osobou prezidenta zajišťuje Kancelář prezidenta republiky, jeho ochranu má na starosti specializovaný policejní útvar.
Česká republika je parlamentní republika, v níž je hlava státu součástí pilíře výkonné moci s omezenými pravomocemi v rozhodovacích procesech (pasivní složka), ty většinově náleží předsedovi vlády a kabinetu (aktivní složka), ale do dění vstupuje v okamžiku napětí a krize. Reprezentuje zemi navenek i ve vnitřních vztazích.
Kteří z těchto kandidátů by Vás oslovili ?
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
OptionResponse Count
Jiří Drahoš4
Šimon Pánek1
Jan Švejnar1
Jiří Pospíšil1
Miloš Zeman5
Který z těchto kandidátů Vám nejvíce nevyhovuje ?
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
OptionResponse Count
Jiří Drahoš4
Michal Horáček2
Miloš Zeman4
Kterého z těchto kandidátů byste volil/a ?
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
OptionResponse Count
Jiří Drahoš3
Jiří Pospíšil2
Miloš Zeman5
Jaký je Váš názor na Miloše Zemana ?
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
OptionResponse Count
Pozitivní4
Neutrální1
Negativní5
Jaké názorové soulady jsou pro Vás zásadní při volbě kandidáta ?
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
OptionResponse Count
Náhled na bezpečnostní otázky1
Soulad migračního názoru2
Vztah prezidenta k EU2
Způsob vystupování na domácí scéně2
Způsob vystupování a reprezentace ČR v zahraničí3
Síla a odhodlání2
Rozhodnost2
Schopnost hájit zájmy většiny občanů ČR9
Které z těchto vlastností by prezident rozhodně neměl mít ?
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
OptionResponse Count
Slabost pro alkohol4
Podřízenost Evropské komisi3
Upřednostňování zájmů EU před zájmy ČR4
Náklonost k islámu5
"Migrační vítací sklony"6
Řečnické sklony2
Empatii3
Sklony k narcismu5
S kterýma z těchto výroků plně souhlasíte ? Svůj hlas dám tomu,...
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
OptionResponse Count
kdo se postaví kladně k EU2
kdo se rázně postaví proti EU4
kdo se postaví odmítavě k přijímání migrantů3
kdo se postaví odmítavě k přijímání islamistů3
kdo se postaví odmítavě k islámu4
Výběr nového prezidenta je životně důležitý pro budoucnost ČR
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
OptionResponse Count
Plně souhlasím6
Souhlasím2
Nevím1