SOČ dotazník - Survey results

1.
Budem vďačný za pravdivé vyplnenie. Ďakujem.
1) Aké je vaše pohlavie?
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
OptionResponse Count
muž18
žena3
2) Koľko máte rokov?
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
OptionResponse Count
15-25 rokov17
26-40 rokov1
41-64 rokov3
3) Aký je okres vášho trvalého bydliska?
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
OptionResponse Count
Liptovský Mikuláš17
Ružomberok3
4) Myslíte si, že Liptov je znečistený?
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
OptionResponse Count
áno8
určite2
nie2
trochu9
5) Navštevujete Liptovskú Maru alebo jej okolie?
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
OptionResponse Count
áno7
občas6
málokedy7
nie1
6) Ak navštevujete Liptovskú Maru, ako tu trávite čas?
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
OptionResponse Count
rybárčenie8
prechádzky7
opekanie/stanovanie2
kúpanie3
7) Myslíte si, že je Liptovská Mara znečistená?
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
OptionResponse Count
áno8
sčasti8
nie4
neviem/nepoznám Liptovskú Maru1
8) Viete o nejakom konkrétnom znečistení Liptovskej Mary?
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
OptionResponse Count
áno8
nie7
dačo som počul/a5
nepoznám Liptovskú Maru, takže neviem1
9) Ak si myslíte, že Liptovská Mara je znečistená, ako by ste to riešili?
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
OptionResponse Count
nemyslím si, že je znečistená6
10) Vadí vám znečistené prostredie okolo vás?
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
OptionResponse Count
áno19
nie1
trochu1