Nový dotazník - Survey results

Page
Question
Question text: Priatelia, muzikanti, autori, aranžéri, textári, speváci, speváčky, hudobný nadšenci. Jednoduchá otázka na telo: Máte radi dychovú hudbu?
Show as horizontal bar Show as vertical bar Show as stacked horizontal bar Show as stacked vertical bar Show as donut chart Show as pie chart Show as line graph Show as area chart
OptionResponse Count
Áno1
Nie1
AkioSurvey.com - LinkedIn