Průzkum dovolenkových destinací
Dovolená Průzkum Výzkum Survey
Rekreace a touha po odpočinku byla vždy jednou z nejzákladnějších potřeb populace. S rozmachem turistiky a cestovního ruchu jako hospodářského odvětví zároveň rostla nutnost výsledky objektivně zachytit a porovnat, ale i vyhodnotit, například pro potřeby dalšího přizpůsobování nabízených služeb (více na bit.ly/10MdQJW). Pro české domácnosti platí specifický vzorec cestovatelských zvyklostí a preferencí, který Český statistický úřad sleduje ve Výběrovém šetření cestovního ruchu. Dovolenou se ve statistice cestovního ruchu rozumí každá cesta za účelem trávení volného času a rekreace mimo tzv. obvyklé prostředí respondenta. Přitom podle mezinárodních dohod musí být během takové cesty realizovány minimálně čtyři přenocování. Pro statistické účely se často termín dovolená nahrazuje obecnějším výrazem delší cesta.
Do jaké destinace se chystáte letos na dovolenou ?
Prosím vyberte alespoň 1 možnost.

Jakou z těchto destinací jste navštívil(a) loni ?
Prosím vyberte alespoň 1 možnost.

Kterou z těchto destinací jste navštívil(a) alespoň 1x za život ?
Prosím vyberte alespoň 1 možnost.

Kolik průměrně utratíte za dovolenou (přepočteno na 1 osobu) ?

Jak trávíte dovolenou ?
Prosím vyberte alespoň 1 možnost.

S kým nejčastěji trávíte dovolenou ?
Prosím vyberte alespoň 1 možnost.

0 %