Průzkum zaměřený na volbu Prezidenta ČR 2018
Průzkum volebních preferencí kandikátů na prezidenta ČR v roce 2018
Prezident České republiky je hlava České republiky, která je volena přímo českými občany, resp. oprávněnými voliči. V letech 1993–2012 byl volen oběma komorami Parlamentu, tedy poslanci a senátory, na společné schůzi obou komor. Z výkonu své funkce není odpovědný s výjimkou velezrady a hrubého porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku. Prezident se ujímal úřadu složením slibu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny, od roku 2013 skládá slib do rukou předsedy Senátu. Prezidentovo funkční období trvá pět let. Vzdát se svého úřadu může též do rukou předsedy Senátu Parlamentu ČR.[3] Výkon pravomocí, protokolární povinnosti a další funkce spojené s osobou prezidenta zajišťuje Kancelář prezidenta republiky, jeho ochranu má na starosti specializovaný policejní útvar.
Česká republika je parlamentní republika, v níž je hlava státu součástí pilíře výkonné moci s omezenými pravomocemi v rozhodovacích procesech (pasivní složka), ty většinově náleží předsedovi vlády a kabinetu (aktivní složka), ale do dění vstupuje v okamžiku napětí a krize. Reprezentuje zemi navenek i ve vnitřních vztazích.
Kteří z těchto kandidátů by Vás oslovili ?
Prosím vyberte alespoň 1 možnost.

Který z těchto kandidátů Vám nejvíce nevyhovuje ?

Kterého z těchto kandidátů byste volil/a ?

Jaký je Váš názor na Miloše Zemana ?

Jaké názorové soulady jsou pro Vás zásadní při volbě kandidáta ?
Prosím vyberte alespoň 1 možnost.

Které z těchto vlastností by prezident rozhodně neměl mít ?
Prosím vyberte alespoň 1 možnost.

S kterýma z těchto výroků plně souhlasíte ?
Svůj hlas dám tomu,...
Prosím vyberte alespoň 1 možnost.

Výběr nového prezidenta je životně důležitý pro budoucnost ČR

0 %