Průzkum spokojenosti
Vinotéka
Co u nás nejčastěji nakupujete?

Jak jste byli spokojeni se zakoupeným produktem v našem obchodě? ( 1= nejméně spokojený, 5= velmi spokojený)

Jak jste byli spokojeni s obsluhou?

Máte zájem abychom Vás kontaktovali, ohledně akcí v naší vinotéce?

V jakém čase byste preferovali tyto akce?

Jak jste byli spokojeni s naší degustací pokud jste se ji zúčastnili?0 %