Dotazník spokojenosti studentů s výukou na SŠ
1) Ohodnoťte vaši spokojenost s výukou následujících předmětů:*

Spokojen(a)Ani spokojen(a), ani nespokojen(a)Nespokojen(a)Nevím, netýká se
Matematika
Čeština
Angličtina
Chemie
Fyzika
Přírodověda
Tělocvik
2) Ohodnoťte čistotu následujících částí naší školy:*

Prostor není čistý a uklizenýProstor většinu času čistý a uklizenýProstor je stále čistý a uklizený
Učebny
Školní chodby
Jídelna
Toalety
Šatny
Tělocvična
Venkovní sportoviště
Prostory družiny
3) Ohodnoťte, jak bezpečně se cítíte v těchto částech naší školy:*

Necítím se bezpečněCítím se bezpečně
Učebny
Školní chodby
Jídelna
Toalety
Šatny
Tělocvična
Venkovní sportoviště
Prostory družiny
4) Byl/a jste někdy šikanován/a na naší škole?*

5) Ohodnoťte spokojenost s následujícími aspekty školní jídelny:*

Rozhodně spokojen(a)Spíše spokojen(a)Ani spokojen(a), ani nespokojen(a)Spíše nespokojen(a)Rozhodně nespokojen(a)Nevím, netýká se
Kvalita jídla
Množství jídla
Kvalita nápojů
Množství nápojů
6) Jak byste ohodnotil(a) vaši celkovou spokojenosti s naší školou?*

7) Jste?*

*Povinná odpověď
0 %