Dotazník
1) Kolikrát jste již byl trestán odnětím svobody?
Prosím vyberte nejvíce 4 možnosti.

2) Jakou máte kvalifikaci?
Prosím vyberte nejvíce 6 možnosti.

3) Byl jste někdy zaměstnán?
Prosím vyberte nejvíce 4 možnosti.

4) Snažil jste se po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody hledat zaměstnání/legální zdroj příjmu?
Prosím vyberte nejvíce 2 možnosti.

5) Pokud ano, setkal jste se s tím, že byste měl problém sehnat zaměstnání z toho důvodu, že jste byl propuštěným vězněm?
Prosím vyberte nejvíce 3 možnosti.

6) Kdo Vám pomáhal sehnat zaměstnání po propuštění z vězení?
Prosím vyberte nejvíce 7 možnosti.

0 %