Možnosti rozvoje hipoturistiky ve Slovenském regio
1) Slyšeli jste někdy o pojmu hipoturistika?*

2) Navštívil/a jste destinaci Záhorie na Slovensku?*

3) Zaregistroval/a jste propagaci jezdectví v této oblasti?*

4) Preferujete jízdu v přírodě nebo spíš na jízdárně?*

5) Jaký je váš názor na vytvoření jezdecké stezky v regióne Záhorie?*

6) Jaký typ jezdeckých aktivit v cestovním ruchu jste v minulosti absolvoval/a?*

7) Jaké je vaše pohlaví?*

8) Kolik vám je let?*

9) Máte zkušenosti s jízdou na koni anebo s jezdeckým cestovním ruchem?*

10) Jaký je váš status ohledně jezdectví?*

*Povinná odpověď