Užívání kontokorentu a kreditní karty
1) Využíváte kontokorentní úvěr?*

2) Pokud ano, u které banky?

3) Pokud ne, proč?

4) Pokud ano, při výběru kontokorentního úvěru jste zvažoval/a kritéria: (označte 3 nejrelevantnější)
Prosím vyberte přesně 3 možnosti.

5) Celkově jste se službou kontokorentních úvěrů:*

*Povinná odpověď
0 %