Psychické zdraví žen po porodu
Jak vypadá pokusná otázka?*
Prosím vyberte nejvíce 2 možnosti pro každý řádek.

Tohle znám.Tohle pro mne bylo obzvlášť stresující.
1. situace AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
2. situace
3. situace
*Povinná odpověď
0 %