Informovanost zaměstnanců
Jakým způsobem chcete informace o dění ve firmě dostávat?
Vyberte maximálně 2 odpovědi.*
Prosím vyberte nejvíce 2 možnosti.

Jak často chcete informace dostávat?
Vyberte 1 odpověď.*

Jaké informace Vás zajímají ohledně lidských zdrojů?
Vyberte maximálně 3 odpovědi*
Prosím vyberte nejvíce 3 možnosti.

Jaké informace Vás zajímají ohledně výroby?
Vyberte maximálně 3 odpovědi.*
Prosím vyberte nejvíce 3 možnosti.

Jaké informace Vás zajímají z pohledu nákladů?
Vyberte maximálně 3 odpovědi.*
Prosím vyberte nejvíce 3 možnosti.Prosíme, vyberte skupinu zaměstnanců, do které spadáte.*

*Povinná odpověď
0 %