Nový dotazník
Hipoterapie

Tento dotazník se zaměřuje na otestování vědomostí populace ohledně hipoterapie

Co má člověk užívající kurzů hipoterapie za úkol*

AnoNeMožná
Má za úkol zvíře ovládat a sám sobě přizpůsobit rychlost která mu vyhovuje
Pouze sedět či ležet a využívat pohybu zvířete k léčení svého problému
Naslouchat pokynům vodiče a jinak nic nedělat
Co je to hipoterapie?*

AnoNeMožná
Využívání terapie krav a dalšího dobytka k léčení fyzicky či mentálně postižených
Využívání koní k léčení fyzicky či mentálně postižených
Využívání psů k léčení fyzicky či mentálně postižených
Rozdíl mezi hipoterapií a hiporehabilitací*

AnoNeMožná
Hiporehabilitace je zaměřená na více fyziologickou stránku člověka
Jsou tam jen lehké rozdíly
Žádný rozdíl není, hipoterapie je pouze odvětví od hiporehabilitace
V jakém věku věku může člověk chodit na hipoterapii*

AnoNeMožná
Od 6 měsíců a ukončující věk není stanovený
Až od 5 let kdy už člověk může cítit důvěru ke zvířeti
Od narození a ukončující věk není stanoven
Nejlepší plemeno koně pro provedení hipoterapie*

AnoNeMožná
Exmoorský pony
Norický kůň
Žádné plemeno zde určené není dost dobré
Sovětský chladnokrevník
Peruánský paso
Neexistuje specifické plemeno pro provedení hipoterapie
Požadavky povahy zvířete pro zařazení do hipoterapie*

AnoNeMožná
Úzkostný, má rád společnost a je hravý
Rád interaguje s lidmi a okolím, hravý, náladový
Klidný, nelekavý, poslušný
Lekavý, úzkostný, často působí nejistě
Požadované vlastnosti vodiče*

AnoNeMožná
Netrpělivý, trhavé pohyby a časté prudké gestikulace
Klidný, stydlivý
Společenský, klidný, trpělivý
Požadované vzdělání pro provozního vodiče hipoterapie*

AnoNeMožná
Pedagogické minimum a kurzy
Jakákoliv střední škola a kurz
Není potřeba žádná škola pouze kurz
Vystudovaná specializovaná střední škola
Jak probíhá kurz hipoterapie*

AnoNeMožná
Pouze u soukromého vlastníka hipoterapeutického centra
Zaučit se víceméně mohu sám pouze s náhledem vedoucího kurzu
Jakýkoliv kurz po celé ČR
Jaká je délka trvání jednotlivé hipoterapeutické lekce*

AnoNeMožná
Tři hodiny
Jak dlouho je pořeba
15 až 25 minut na uvážení terapeuta
1 hodinu
*Povinná odpověď
0 %