Nový dotazník

1. Jak jste spokojen/a s prostředím a vybavením Domova?

1) vybavení pokoje blízké osoby*

2) vybavení společných prostor*

3) zahrady Domova*

*Povinná odpověď
0 %