Radko.kutis@gmail.com
1. Spokojnosť zamestnancov

Prieskum spokojnosti zamestnanca

1) Pohlavie*

2) VEK*

3) Dosiahnuté vzdelanie respondenta?*

4) Ako dlho pre podnik pracujete?*

5) Ste spokojný/á s úrovňou komunikácie nadriadený – podriadený a s atmosférou podniku?*

6) Ste dostatočne informovaná/ý o cieľoch, zámeroch a problémoch vášho podniku?*

7) Ste spokojný/á so spätnou väzbou, ktorú získavate na základe vykonanej práce?*

8) Ste spokojný/á s možnosťou kariérneho rastu?*

9) Boli by ste ochotná/ý pracovať nadčasy?*

10) Máte zabezpečené primerané pracovné podmienky?*

11) Cítite sa dostatočne odmenený za vašu obetavosť a oddanosť vašej práci?*

12) Myslíte si, že vaše práca má pozitívny vplyv na váš súkromný život?*

*Povinná odpověď
0 %