Nový dotazník
1.
1) V jakém časovém období vstáváte?*

2) V jakém časovém období snídáte?*

3) Máte možnost po 90ti minutách práce si na pět minut odpočinout?*

4) Relaxujete soustavně 2 hodiny každý den?*

5) Jak často jíte?*

6) Jak často aktivně fyzicky sportujete alespoň 15 minut ?*

7) Jak často chodíte do posilovny?*

8) Konzumujete 100 % ovocné a zeleninové šťávy?*

9) Věnujete zvýšenou pozornost nákupu oblečení a obuvi?*
Prosím vyberte alespoň 1 možnost.

10) Věnujete zvýšenou pozornost nákupu potravin?*

*Povinná odpověď
0 %