SOČ dotazník
1.

Budem vďačný za pravdivé vyplnenie. Ďakujem.

1) Aké je vaše pohlavie?*

2) Koľko máte rokov?*

3) Aký je okres vášho trvalého bydliska?*

4) Myslíte si, že Liptov je znečistený?*

5) Navštevujete Liptovskú Maru alebo jej okolie?

6) Ak navštevujete Liptovskú Maru, ako tu trávite čas?*

7) Myslíte si, že je Liptovská Mara znečistená?*

8) Viete o nejakom konkrétnom znečistení Liptovskej Mary?*

9) Ak si myslíte, že Liptovská Mara je znečistená, ako by ste to riešili?*

10) Vadí vám znečistené prostredie okolo vás?*

*Povinná odpověď
0 %