Násilie na ženách/mužoch
Aký je váš vek?*

Máte strach keď idete sám/a večer po ulici?*

Myslíte si, že tresty za sexuálne alelebo fyzické napadnutie sú adekvátne?*

Myslíte si, že ak muž týra alebo znásilní ženu je to jej chýba ?*

Svoju odpoveď z predchádzajúcej otázky zdôvodnite.*

Myslíte si, že v dnešnej dobe je rovnoprávnosť medzi mužom a ženou*

Chceli by ste žiť vo svete iba s jedným pohlavím?*

Zažili ste že, osoba ktorej ste verili zneužila svoje postavenie voči vám ?
(v súvislosti s touto témou)*

Čo by ste chceli zmeniť v súlade s touto témou?*

*Povinná odpověď
0 %