Průzkum spokojenosti s IT
1. Průzkum spokojenosti s IT

Vážená kolegyně, vážený kolego, prosíme Vás o vyplnění následujícího dotazníku, který nám pomůže odhalit silné či slabé stránky našeho IT oddělení. Vaše názory pomohou vylepšit naše procesy a zlepšit služby do budoucna. Děkujeme!

1) Jak obvykle komunikujete s naší technickou podporou?*

2) Uveďte, jak spokojen/a jste s...*

Nespokojen/aSpíše nespokojen/aNeutrálníSpíše spokojen/aSpokojen/a
Se schopností IT porozumět Vašemu problému
Se znalostmi IT o produktu
Se schopností IT odpovědět na Vaše otázky
S úrovní zkušeností IT
S časem, který IT potřebovalo na vyřešení problému
S celkovou schopností IT vyřešit problém
S tím, jak IT komunikovalo v průběhu řešení problému
3) Kolik osob z IT oddělení zpravidla musíte kontaktovat pro vyřešení problému?*

4) Jak dlouho zpravidla trvá, než je Váš problém vyřešen?*6) Je, podle Vašeho názoru, kvalita naší IT podpory na úrovni IT v jiných firmách?**Povinná odpověď
0 %