Manželské/partnerské vztahy
1.
1) Jste se svym partnerem/kou manželem/kou spokojeni?*

2) Kolik máte děti?*

3) Byl/a jste své/mu současné/mu partnerce/ovi nevěrný/ná?*

6) S kolika milenci/milenkami jste byli nevěrní současnému partnerovi/ce?*

7) Vážite si svého protějšku natolik že by jste jej za žádných okolností nepodvedli?*9) Jste žena či muž?*

10) Pokud jste byla/byl současné/mu partnerovi/ce nevěrný, jak dlouho vaše nevěra trvala?*

*Povinná odpověď
0 %