360 stupňová zpětná vazba
Dobrý den,
věnujte prosím trochu času vyplnění tohoto 360stupňového dotazníku zpětné vazby pro "Johna Smithe".
1) Jaká je Vaše pozice?*

2) V jakém jste vztahu k tomuto zaměstnanci?*

3) Jak často jste s tímto zaměstnancem v kontaktu?*

4) Jak ochotný je tento zaměstnanec pomoci ostatním?*

5) Jak je tento zaměstnanec dostupný ostatním?*

6) Jak rozumná jsou rozhodnutí tohoto zaměstnance?*

7) Jak často tento zaměstnanec při rozhodování naslouchá názorům ostatních?*

8) Jak spolehlivý je tento zaměstnanec?*

9) Jak efektivně tento zaměstnanec využívá firemní zdroje?*

10) Jak efektivně tento zaměstnanec využívá svůj čas?*

11) Jakou velkou má tento zaměstnanec pozornost pro detail?*

12) Jak často tento zaměstnanec dodržuje své termíny?*

13) Jak dobře tento zaměstnanec pracuje se zákazníky?*

14) Jak profesionálně se tento zaměstnanec chová?*

15) Jak je tento zaměstnanec celkově efektivní ve své práci?*

16) Jak dobře tento zaměstnanec zvládá kritiku své práce?*

17) Jak rychle tento zaměstnanec plní požadavky?*

18) Nakolik věříte tomuto zaměstnanci, že je schopen činit správná rozhodnutí?*

19) Jaký má tento zaměstnanec vliv na pracovní prostředí?*

20) Jak dobře tento zaměstnanec spolupracuje s ostatními?*

21) Jak dobře tento zaměstnanec zvládá řešit problémy samostatně?*

22) Jak proaktivní je tento zaměstnanec?*

23) Jak dobře se tento zaměstnanec přizpůsobuje měnícím se prioritám?*

26) Jaká je pravděpodobnost, že byste tohoto zaměstnance doporučili svému kolegovi?*

*Povinná odpověď