Koncepce Smart City v Plzni
Průzkum koncepce SMART CITY

Prosím o vyplnění krátkého dotazníku /12 otázek/ na téma koncepce chytrých řešení SMART CITY v Plzni. Dotazník je anonymní, odpovědi budou zpracovány pouze pro potřeby mojí bakalářské práce. Předem děkuji za Váš čas Lenka Pašková

1) Jaký je Váš vztah k městu Plzeň ?*

2) Uveďte prosím Váš věk:*

3) Uveďte prosím Vaše pohlaví:*

4) Jste spokojen/a s úrovní života ve městě ?*

5) Znáte koncept inteligentních měst známý pod názvem SMART CITY ?*

6) Znáte nějaký příklad realizace konceptu SMART CITY v Plzni ?*

7) Využíváte, nebo jste využívali některé technologie z oblasti SMART CITY ?*

8) V jaké oblasti byste zavedli chytré řešení ?*
Prosím vyberte alespoň 1 možnost.

9) Jak by jednotlivé oblasti zvýšily kvalitu Vašeho života při aplikaci chytrých řešení:
U jednotlivých oblastí rozbalte menu šipkou (Hodnocení: 4 b. - nejvíce / 0 b. nejméně)

10) Myslíte si, že koncepce SMART CITY může mít pozitivní vliv na život občanů ve městě ?*

11) Myslíte si, že by se chytré technologie měly v Plzni více uplatňovat ?*

12) Označil/a byste město Plzeň za SMART CITY ?*

*Povinná odpověď
0 %