socio
1. Sociologická část
1) Jste: (Vyberte odpovídající možnost.)*

2) Kolik je vám let? (Vyberte odpovídající možnost.)*

3) Jaký je váš rodinný stav? (Vyberte odpovídající možnost.)*

4) Žijete v domácnosti s dětmi? (Vyberte odpovídající možnost.)*

5) V jakém kraji aktuálně žijete? (Vyberte odpovídající možnost.)*

6) Jaká je velikost místa vašeho bydliště? (Vyberte odpovídající možnost.)*

7) Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání? (Vyberte odpovídající možnost.)*

8) Jaké je vaše ekonomické zařazení? (Vyberte všechny možnosti, které pro vás platí)
Prosím vyberte alespoň 1 možnost.

9) Jak jste spokojený/á s životními podmínkami v ČR? (Vyberte odpovídající možnost.)

🛈 Zabezpečení materiálních i nemateriálních potřeb zbožím a službami - např. občanská vybavenost v místě bydliště, stav životního prostředí, úroveň právního státu a spravedlnosti, dosžitelsnost vzdělání, kvalita zdravotní péče, úroveň sociálního zabezpečení, pocit bezpečí.*

10) Jak jste spokojený/á se svou finanční situací? (Vyberte odpovídající možnost.)*

*Povinná odpověď
0 %