Nový dotazník
1) Kde pracujete?*

2) Jakým způsobem jste se k práci dostal/a?*

3) Je pro Vás důležitá dobrá atmosféra na pracovišti?*

4) Jak hodnotíte vztahy na pracovišti?*

5) Máte možnost kariérního růst?*

*Povinná odpověď
0 %