Nový dotazník
1. Žiadosť o Technika 📐

Od povedajte len pravdivo!

Vaše meno na discorde (meno, #)
0 %