Testování délky vstupů 2
txt 10*

txt 20*

txt 40*

txt 60*

txt 80*

txt 100*

*Povinná odpověď
0 %