Adaptační program lékařů 2020
1) Délka adaptačního programu:*

2) Obsah adaptačního programu:*

3) Která oblast přednášek je pro Vás přínosná?*
Prosím vyberte alespoň 1 možnost.

4) Která oblast přednášek je nadbytečná?*
Prosím vyberte alespoň 1 možnost.

5) Splnil adaptační program Vaše očekávání?*

6) Jak hodnotíte prezentační schopnosti školitelů?*

7) Pracovní kolektiv, začlenění:**Povinná odpověď
0 %