Tolerancia k homosexuálom
Tolerancia k homosexuálom

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka. Vaše odpovede sú anonymné a budú použité v mojej školskej práci. Všetkým respondentom vopred ďakujem.

0 %