Nový dotazník
Sociálny fond 2020

Zo sociálneho fondu je možné zrealizovať IBA JEDEN VÝLET!

Finančné prostriedky zo sociálneho fondu chcem použiť na:

1. konci školského roka (začiatok júla 2020):

2. konci kalendárneho roka (december 2020):*

*Povinná odpověď
0 %