2019 Poskytovaná péče kvalita dle Biografie
HODNOCENÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY V
1) 1. ZAPOJENÍ KLIENTA . Je poskytována:*
Prosím vyberte nejvíce 2 možnosti.

2) 2) ZAPOJENÍ RODINY A OSOB BLÍZKÝCH*
Prosím vyberte nejvíce 2 možnosti.

3) 3. PÉČE POSKYTOVANÁ KLIENTOVI*
Prosím vyberte nejvíce 2 možnosti.

4) 4. SPECIALIZOVANÁ PÉČE*
Prosím vyberte nejvíce 2 možnosti.

5) 5. USPOKOJENÍ BIOLOGICKÝCH, PSYCHICKÝCH, SOCIÁLNÍCH I SPIRITUÁLNÍCH POTŘEB*
Prosím vyberte nejvíce 2 možnosti.

6) 6. KOMUNIKACE S KLIENTEM*
Prosím vyberte nejvíce 2 možnosti.

7) 7. PLÁNOVÁNÍ PÉČE*
Prosím vyberte nejvíce 2 možnosti.

8) 8. PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ MEZI PRACOVNÍKY*
Prosím vyberte nejvíce 2 možnosti.

9) 9. PÉČI V DOMOVĚ KORÝTKO NA ODDĚLENÍ B2 HODNOTÍM JAKO:

10. SVĚŘILA BYSTE SVÉHO BLÍZKÉHO DO PÉČE DOMOVA KORÝTKO?*
Prosím vyberte nejvíce 2 možnosti.*Povinná odpověď
0 %