Voľnočasové aktivity adolescentov a ich vplyvy
1) . Ako často sa venujete nasledujúcim aktivitám (do každého riadku zaznačte krížikom ako často sa venujete danej aktivite)?
Venujem sa jej aspoň raz za:*

deňtýždeňmesiacrok
Počúvam hudbu
Učím sa cudzí jazyk
Zvyšujem si svoje odborné schopnosti
*Povinná odpověď
0 %